Het Laatste Nieuws over Geld Lenen vind je bij Kredietconcurrent

Oversluiten persoonlijke lening

Heeft u op dit moment een persoonlijke lening, en overweegt u om deze over te sluiten naar een persoonlijke lening met een lagere rente? Of heeft u extra geld nodig en wilt u geen twee leningen naast elkaar hebben lopen? Dan kan het oversluiten van uw persoonlijke lening een mogelijkheid zijn. U dient er wel rekening mee te houden dat het oversluiten van een persoonlijke lening meer met zich mee kan brengen aan kosten en aan een goed financieel advies.

Oversluiten persoonlijke lening? Waar moet u op letten?

Geld lenen kost altijd geld, maar dat weet u al als u op dit moment een persoonlijke lening heeft lopen. Het is echter belangrijk om ervoor te zorgen dat u zo min mogelijk terug gaat betalen. En daar zit ook één van de belangrijke punten bij de persoonlijke lening. Zeker als u echt alleen de lening gaat oversluiten naar een lening met een lagere rente. Als u de looptijd van de persoonlijke lening gelijk wilt houden zult u dan in veel gevallen merken dat de maandtermijn van uw lening hoger wordt. Dit ondanks de lagere rente. Kijk bij het oversluiten van uw persoonlijke lening dus niet alleen naar de rente van uw lening, maar ook naar de looptijd en de totale kosten.
Daarnaast kan het zijn dat de huidige verstrekker van de persoonlijke lening nog een boete in rekening brengt bij het vroegtijdig inlossen van de lening. Dit omdat de bank rente mis gaat lopen als u de lening vroegtijdig inlost. Houdt hier rekening mee als u uw lening gaat oversluiten.

Oversluiten persoonlijke lening én wat extra geld in handen?

Heeft u wat extra geld nodig? Maar wilt u geen twee leningen naast elkaar hebben? Dan is het mogelijk om uw huidige persoonlijke lening te verhogen. Belangrijk hierbij is net als bij het oversluiten van uw persoonlijke lening, om na te gaan wat u voor het extra gedeelte gaat betalen. Het kan namelijk voordeliger zijn om een persoonlijke lening “ernaast te laten lopen”. Als u bij Kredietconcurrent een offerte aanvraagt dan zenden wij u graag voor beide een offerte zodat u kunt bepalen wat voor u de voordeligste oplossing is.

Risked Based Pricing?

Risked Based Pricing?

Geld lenen lijkt heel eenvoudig, en feitelijk is dit natuurlijk ook het geval. U wilt geld lenen bij een bank, de bank gaat na of u binnen de leennormen valt. En kan u dan de lening verstrekken. Toch komt er meer kijken bij het aanvragen van een lening. Of u een lening krijgt hangt namelijk niet alleen af van het gegeven of u qua inkomen een lening af kunt sluiten, er wordt ook gekeken naar de ‘scoring’ van uw aanvraag. Hierbij wordt gekeken naar verschillende factoren van uw aanvraag. Uiteindelijk bepaald deze scoring ook, in welke categorie u een lening verstrekt mag worden. Des te hoger het risico in de ogen van de bank, des te hoger de rente die bij u in rekening gebracht gaat worden. Dit fenomeen heet Risked Based Pricing.

Onduidelijkheid bij Risked Based Pricing

Risked Base Pricing lijkt een logisch principe, des te hoger het risico voor de bank. Toch heeft het ook wat nadelen, zeker als u een lening wilt gaan oversluiten. U ziet een aanbieding met een mooie lage rente van bijvoorbeeld 4,7%. U huidige lening heeft een rente van 6,1%. Uw lening oversluiten lijkt dan ook zeer aantrekkelijk. Het vreemde is echter dat zodra u wordt teruggebeld, en de rente wordt met u besproken, blijkt dat deze geen 4,7% is, maar 5,8%. Dit kan dan weer te maken hebben met uw risicoprofiel. En dus met het Risked Based Pricing principe. U weet dus vooraf niet waar u aan toe bent. Dit geldt ook voor de tussenpersoon. Deze kan u niet vooraf duidelijk aangeven of de lage rente die de bank kán bieden, u ook daadwerkelijk gaat bieden.

Niet alleen maar nadelen aan Risked Based Pricing

Uiteraard heeft het Risked Based Pricing niet alleen maar nadelen. Er zijn ook wat voordelen op te noemen. Als er niet aan Risked Based Pricing gedaan zou worden, is de kans aanwezig dat de, in de ogen van de bank, ‘beste klanten’ ook een veel hogere rente zouden betalen. Voor deze groep heeft Risked Based Pricing dus zeker ook nog wel wat voordelen.
Door deze manier van werken kunnen banken dus ook wat meer segmenteren. Een ander voordeel is daardoor dat consumenten die op basis van een flat rating (gelijke rente voor iedereen, ongeacht bedrag en risicoprofiel) geen lening zouden kunnen verkrijgen. Nu wel in aanmerking kunnen komen voor een lening.

consumenten met betalingsachterstanden stijgt in 2014

Consumenten met betalingsachterstanden stijgt in 2014

Het aantal consumenten met betalingsachterstanden is de afgelopen jaren ieder jaar verder aan het toenemen. Dit blijkt uit de cijfers van het BKR. Geld lenen brengt dus ook risico’s met zich mee. Dat is één ding dat zeker blijkt uit deze cijfers. De vraag is dan ook wat deze stijging veroorzaakt. En eigenlijk nog belangrijker, hoe voorkomt u dat u bij de groep terecht komt die in de betalingsachterstanden geraakt? Het is natuurlijk van belang dat u ervoor zorgt dat u een verantwoorde lening afsluit.

Inzicht in de financiële situatie.

U kent de uitdrukking vast wel: “Kennis is macht”. Dit is zeker een punt als het gaat om het lenen van geld. Ook hier geldt namelijk dat kennis macht is. Kennis van, en inzicht in, uw financiële huishouding zal voor een groot deel bepalen of u op financieel gebied de juiste beslissingen neemt. Als u overzicht heeft in uw inkomsten en uitgaven, weet u ook wat u per maand kunt besteden. En nog beter weet u dan natuurlijk wat u per maand niet heeft te besteden. En geld dat u niet heeft, moet u ook niet willen uitgeven.
Er zijn vele handige tools om uw financiële situatie goed in kaart te brengen. Sterker nog, het aanbod is zo groot, dat het haast lastig kiezen is voor de juiste. Naar ons idee is het handig om op zoek te gaan naar onafhankelijke tools, zoals aangeboden door het Nibud. Hoewel het Nibud voor een online versie van het huishoudboekje ook weer doorverwijst naar de website van AFAS.

Oorzaken van achterstanden.

Omdat het BKR alleen de leningen registreert, en de achterstandsmeldingen verwerkt. Hebben zij geen inzicht in wat de reden is van de betalingsachterstanden. Deze redenen kunnen natuurlijk zeer veelzijdig zijn. De verzekeraars van de betaalbeschermingen hebben hier wel enige tijd geleden iets inzicht in gegeven. Eén van de belangrijkste oorzaken van betalingsachterstanden lag op dat moment in het probleem bij echtscheidingen/verbreken van de relatie. Zeker in het geval dat hierbij ook nog een koopwoning met onderwaarde verkocht diende te worden. Daarnaast is de crisis, waarbij veel mensen hebben moeten inleveren, of zelfs hun baan zijn verloren, bijgedragen aan betalingsachterstanden.

Betalen mensen überhaupt nog op tijd?

Dat is dan ook gelijk het positieve uit het persbericht van het BKR. Er werd in de laatste alinea van het persbericht nog opgenomen dat er sinds de oprichting van het BKR in ieder geval 91% een lening heeft, of heeft afgesloten zonder dat hier betaalachterstanden op geregistreerd zijn. De mensen die hun lening tijdig betalen zijn dit nog altijd verreweg in de meerderheid!

Woningmarkt trekt verder aan

Woningmarkt trekt verder aan

De woningmarkt trekt toch weer verder aan. Na een zeer beperkte stijging van de prijzen voor de koopwoningen in het derde kwartaal van 2014 is de markt weer stevig aangetrokken in het laatste kwartaal van 2014. Dit blijkt uit de cijfers van de NVM (Nederlandse Vereniging van Makelaars). Er is overigens niet alleen een aanzienlijke stijging te zien in de verkoopprijs van de woningen, maar vooral een forse toename van het aantal transacties. Het aantal verkopen is in het laatste kwartaal van 2014 ten opzichte van het laatste kwartaal 2014 zelfs toegenomen met maar liefst 30%. Mede door deze ontwikkeling heeft de NVM de verwachting uitgesproken dat het aantal transacties dit jaar zal toenemen met 5 tot 10%. Daarnaast verwacht de NVM een prijsstijging van tussen de 2,5% en 3% voor de koopwoning. Overigens kunnen we wel weer goed zien hoe een markt met vraag en aanbod werkt. Het aantal koopwoningen dat beschikbaar is daalt namelijk nog kwartaal na kwartaal. Er is dus blijkbaar steeds minder aanbod, bij een minder snel afnemende, gelijkblijvende of toenemende vraag.

Verschillen in type woningen

Opvallend is overigens dat niet alle type woningen evenveel profiteren van het herstel. Het zijn met name de appartementen en tussen/hoekwoningen die van het herstel profiteren. De (prijs/transactie) groei in bij de vrijstaande woningen is beperkt. De interesse voor de appartementen is overigens verreweg het grootst. De “goedkopere” woningen vinden gretiger aftrek dan de relatief dure vrijstaande woningen.

Verkooptijd voor de woning

Ondanks de stijgingen in de prijs van de woningen en het aantal transactie is de gemiddelde verkooptijd van de woningen niet verder afgenomen. De NVM heeft hier onderzoek naar gedaan. Gebleken is dat het met name de woningen zijn die uit de ‘oudere voorraad’ komen die verkocht worden. Dit is de reden dat de gemiddelde verkooptijd gelijk is gebleven.

Wat betekent dit voor u?

Op zich veranderd er natuurlijk niet veel door deze ontwikkeling. Het huis waar u in zit, als u een koopwoning heeft, is iets meer waard geworden. Maar het blijft hetzelfde huis, met dezelfde hypotheek last. Uw hypothecaire lening wordt er niet goedkoper van. Het belangrijkste is dat door de ontwikkeling het aantal huizen dat ‘onder water’ staat zal verminderen. Er bij verkoop minder/geen restschuld zal zijn. Ook al heeft u het niet direct nodig. U zult zich er toch prettiger bij voelen als er geen restschuld is. Voor het geld lenen op zich zal het weinig uitmaken waarschijnlijk. Leningen zullen niet voordeliger worden op korte termijn door een stijging van de huizenprijzen.

Goedkope lening aanvragen

Goedkope lening aanvragen

Wilt u een goedkope lening aanvragen? Dit kan snel en eenvoudig op ons aanvraagformulier. Geld lenen maken wij voordelig voor u door te gaan shoppen met uw aanvraag. Kredietconcurrent heeft samenwerkingsverbanden met diverse financieringsmaatschappijen. Een goedkope lening aanvragen begint immers met het vergelijken van aanbieders.
Een goedkope lening aanvragen bij Kredietconcurrent is dus één keer het aanvraagformulier invullen, en uw aanvraag wordt bij verschillende banken voor u ingediend. Toch zijn er natuurlijk ook nog meer zaken waar u rekening mee moet houden als u een voordelige geldlening wilt afsluiten.

Aandachtspunten bij een goedkope lening aanvragen

Als u een goedkope lening wenst zijn er een aantal zaken waar u rekening mee moet houden. Allereerst zal uw aanvraag moeten voldoen aan de acceptatiecriteria voor het geld lenen. Dit betekent dat u in ieder geval volgens de huidige VFN normen een lening zou moeten kunnen verkrijgen.
Daarnaast blijft het van belang om meerdere offertes op te vragen als u een voordelige financiering aan wilt gaan. Kredietconcurrent gaat de uitdaging met haar concurrenten namelijk graag aan. Kredietconcurrent werkt samen met banken met zeer scherpe rentetarieven en wij zijn er dan ook van overtuigd dat wij in het overgrote deel van de gevallen als goedkoopste ‘uit de bus’ zullen gaan komen.
Naast het aanvragen van offertes is het ook zaak om de offertes goed met elkaar te vergelijken. Dit kunt u natuurlijk doen op basis van het rentepercentage, maar u zou ook naar de totale kosten voor de lening moeten kijken indien u een financiering gaat afsluiten.

Goedkope lening aanvragen en de BKR toetsing

Als u een goedkope lening wilt aanvragen zal er bij dit proces altijd een BKR toetsing plaatsvinden. Als u een negatieve BKR registratie heeft moet u er rekening mee houden dat u via Kredietconcurrent geen geldlening kunt verkrijgen.
De toetsing en registratie bij het BKR draagt mede bij aan het verantwoord krediet verstrekken. En dat is iets waar Kredietconcurrent zich graag bij aansluit.

Geld lenen aan bekenden

Geld lenen aan bekenden

Aan het geld lenen van kennissen hebben wij al eerder een informatie artikel geweid. Dan is het ook logisch om aandacht te hebben voor het geld lenen aan bekenden. Het is natuurlijk een nobel streven een lening te verstrekken aan familie of vrienden. Toch is dit geld uitlenen niet altijd zonder risico’s.
Wij vertellen u graag welke stappen u zou kunnen doorlopen als u een lening wilt gaan verstrekken aan bekenden. Ook het geld lenen aan bekenden moet duidelijk en transparant geregeld worden zodat hier geen misverstanden over kunnen ontstaan.
Overigens noemen we een lening die verstrekt wordt op deze wijze een onderhandse lening.

Maak een geld leen overeenkomst

Als u gaat geld lenen aan bekenden is het van belang om een overeenkomst van geldlening te maken. Een lening afsluiten doet u immers niet zonder het maken van goede afspraken.
Het is verstandig om een aantal basisgegevens in deze overeenkomst op te nemen. De gegevens zouden moeten zijn:

  • De namen en adressen van beide partijen
  • Het te lenen bedrag
  • Het moment van eerste aflossing
  • (maand)termijnen en voorwaarden
  • Hoogte van het rentepercentage
  • Handtekening van alle partijen
  • Kopie legitimatiebewijs van degene die leent

De leenovereenkomst dient als een basis document. In dit document legt u alle gemaakte afspraken duidelijk vast, hierdoor kunnen er geen misverstanden ontstaan. Het kan overigens ook zinvol zijn om ook de afspraken bij achterstandsbetaling hierin op te nemen. Het lijkt wellicht wat zakelijk. Toch kan een goede leenovereenkomst veel ellende besparen bij het geld lenen aan bekenden.

geld lenen aan bekenden Betalingen bij het geld lenen aan bekenden

Als u gaat geld lenen aan bekenden raden wij u aan om het bedrag dat uitgeleend wordt per overboeking te betalen. Hierdoor is altijd zwart op wit duidelijk welke betalingen zijn gedaan. Dit geldt overigens niet alleen voor het uitbetalen van de lening, maar ook voor de terugbetalingen. Op deze wijze kan er, anders dan bij contante betalingen, nooit een discussie ontstaan over de gedane betalingen.

Starter spaart 23000 euro voor woning

Starter spaart 23000 euro voor woning

De starter spaart 23000 euro voor de nieuw aan te kopen woning. Volgens het AD zijn jongeren massaal aan het sparen geslagen voor hun eerste woning. Zo blijkt er uit de cijfers van het AD dat de jongeren er gemiddeld 5 jaar over doen om een bedrag van 20.000 Euro bij elkaar te sparen. Dit staat overigens haaks op berichten van een jaar geleden waarbij er juist werd aangegeven dat jongeren steeds meer geld lenen, en zich steeds meer in de schulden steken.
Starters hebben overigens volgens de gegevens van het AD mogelijkheden om te sparen omdat zij langer thuis blijven wonen. Hierdoor hebben zij lagere kosten dan de vorige generaties, die al op veel jongere leeftijd “uit huis” zijn gegaan.

Starter moet meer vermogen meebrengen bij aankoop

Dat de starter meer spaart voor de aankoop van de woning is een verstandige zaak. De normen voor de hypotheekverstrekking worden ieder jaar weer een stukje aangescherpt. Dit is in 2015 niet anders. Waar u in 2014 nog een hypotheek zou kunnen krijgen tot 104% van de waarde woning, is dit percentage per 1 januari 2015 nog 103%. Dit lijkt een klein verschil. De kosten van de aanschaf van de woning o.a. hypotheekakte, notariskosten, taxatiekosten en overdrachtsbelasting zullen naar alle waarschijnlijkheid niet gaan dalen in 2015. Hierdoor is het bedrag dat men aan hypotheek kan krijgen waarschijnlijk onvoldoende om de woning met kosten voor 100% te kunnen financieren en zal er altijd een klein deel eigen geld moeten zijn. Of er zal voor een klein deel een kleine lening afgesloten moeten worden.
De starter spaart 23000 voor woning, dan is er overigens nog altijd een fors bedrag over voor woningverbetering, inrichting en een financiële reserve (mits er uiteraard geen grote verbouwingen uitgevoerd dienen te worden). Een verstandige keuze van de starter. Hierdoor kan de starter verantwoord beginnen in de nieuwe woning.

Beperkte salarisgroei in 2015

Beperkte salarisgroei in 2015

Als u een inkomen heeft uit een loondienstverband wordt er in 2015, ondanks het economische herstel, een beperkte salarisgroei verwacht van 2,3%.
Een deel van de werkgevers 14% verwacht overigens überhaupt geen salarisverhoging te geven. dit was in 2013 11%.
Waarschijnlijk gaat er de komende jaren meer gekeken worden naar individuele beloning van werkgevers dan naar salarisverhogingen voor iedereen.
Er zal dus waarschijnlijk meer prestatiegericht beloond gaan worden.
Overigens ligt de gemiddelde loonstijging in Nederland met dit percentage lager dan de gemiddelde Europese. loonstijging. De gemiddelde verwachte Europese loonstijging voor 2015 is namelijk 3,1%. Wereldwijd is de gemiddelde verwachting voor de loonstijging zelfs 5,4%. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de landen met een hoge inflatie.
Op 16 september 2013 heeft de Hay Group een voorspelling gedaan over de salarisgroei in 2014. Ze zaten er toen 0,2% naast.

Wat betekent de beperkte salarisgroei voor het geld lenen in 2015?

Een legitieme vraag. Wat betekent de beperkte salarisgroei voor het geld lenen in 2015? Geen van ons kan natuurlijk in de toekomst kijken. In meer algemene termen kunnen we natuurlijk aannemen dat een stijging van het loon, zou moeten zorgen voor een grotere leencapaciteit. Dit zou dus kunnen betekenen dat het stijgen van het inkomen zou moeten resulteren in een hogere lening, en belangrijker nog, een beter voorstel voor u. Dit komt omdat de meeste banken met een creditscore werken. Bij een creditscore krijgt u op veel onderdelen van uw aanvraag een bepaald aantal punten. Des te meer u kunt lenen, des te beter uw leenprofiel. Ook als u een kleine lening aanvraagt. Met een beter leenprofiel is de kans zeer groot dat de bank u een betere rente zal kunnen gaan geven.
Bovenstaande gaat overigens alleen op, indien de normen niet, of niet veel meer dan de inkomsten stijgen. Als dit wel het geval is, heft de verhoging van de leennormen de inkomstenstijging weer volledig op.

Zoekopdrachten geld lenen stijgt

Zoekopdrachten geld lenen stijgt

Geld lenen: Het aantal zoekopdrachten op de woorden geld lenen stijgt weer. Dit blijkt uit de zoekwoordenplanner van internetreus Google. Het aantal zoekopdrachten geld lenen is gestegen in de maand oktober naar 33.100. In de maanden juli, augustus en september was dit nog 27.100 maal per maand gemiddeld.
Ook het aantal zoekopdrachten naar lening afsluiten en lening oversluiten is de afgelopen maanden toegenomen.
Deze stijging geeft overigens enkel en alleen aan dat de consument meer op zoek is gegaan naar leningen de afgelopen maanden. Of dit leningen zijn geweest om bestaande leningen over te sluiten, of juist leningen om nieuwe aankopen te doen kan hier helaas niet uit worden opgemaakt.

Groeiend vertrouwen consument

Dat het aantal zoekopdrachten geld lenen stijgt is natuurlijk een interessant gegeven. Zoals hierboven omschreven zou het echter nog boeiender zijn om te weten waarom deze stijging plaats vind. We zouden de cijfers kunnen koppelen aan het consumentenvertrouwen van het CBS. Wat we dan kunnen zien is dat er een stijging is geweest in het vertrouwen van de consument. In dezelfde periode is het aantal zoekopdrachten naar geld lenen ook fors gestegen. Hier lijkt een verband te zijn.

Lening aanvragen voor de kerstdagen?

De cijfers die Google heeft aangegeven zijn cijfers van de maand oktober, de kerst en sinterklaas perikelen kunnen hier dan ook nog geen invloed op hebben gehad. Overigens is de algemene mening dat er in december meer geleend zou worden. Dit blijkt in de praktijk echter niet het geval. Bij banken en kredietbemiddelaars is de maand december over het algemeen een relatief rustige maand. De consumenten zijn meer bezig met de gezellige kerstdagen dan met de financiële situatie. En dat lijkt ons ook een gezonde zaak. De kerstdagen zijn er om te genieten van vrienden en familie.
Hoewel er natuurlijk extra genoten kan worden als uw lening voordeliger is omgezet naar een voordelig krediet.

Lening met vaste rente favoriet bij Belgen

Lening met vaste rente favoriet bij Belgen

Geld lenen in België gebeurd voornamelijk in de vorm van een vaste lening. In Nederland goed te vergelijken met de persoonlijke lening.
In Nederland is dit juist nagenoeg bijna het tegenovergestelde. In Nederland worden voornamelijk leningen gesloten in de vorm van een doorlopend krediet.
De vraag komt dan al snel bij ons op waar het verschil in zal zitten. Waarom kiezen Belgen massaal voor een lening met vaste rente, en de Nederlanders massaal voor een krediet met een variabele rente?

Waarom de keuze voor een lening met vaste rente?

Een keuze voor een lening met vaste rente lijkt juist iets wat Nederlanders veelal zouden doen. Nederlanders zijn een “oververzekerd volk” wordt regelmatig aangegeven, en daarmee op zoek naar zekerheid. Het verschil zou hem voor een deel kunnen zitten in het prijsverschil. Een lening afsluiten in de vorm van een doorlopend krediet kent een lagere “startrente” dan een lening afsluiten in de vorm van een persoonlijke lening. Het verschil is slechts enkele tienden, maar wij willen over het algemeen de laagste prijs.
We worden door onze zuiderburen niet voor niets een zuinig volk genoemd.
Daarnaast zat er in het verleden tussen de persoonlijke leningen en het doorlopend krediet een verschil in het inlossen van de lening. Dit kon boetevrij bij het doorlopend krediet. Maar als u een persoonlijke lening eerder zou willen inlossen moest u een boete betalen die kon oplopen tot 5%.

Verschil in aanbod op de kredietmarkten.

Naast bovenstaande is er ook een groot verschil in het aanbod. In België is het niet gebruikelijk om een doorlopend krediet (in België beter bekend als geldreserve) af te sluiten omdat het aanbod hierin zeer beperkt is. Auto’s worden nagenoeg alleen gefinancierd in de vorm van een persoonlijke lening. Dit geldt ook voor de groene leningen, en de leningen voor woningverbetering.
De geldreserve is in België een vrij nieuwe term. De verwachting is dat de vraag naar de geldreserve fors zal toenemen omdat dit een meer flexibele vorm van geld lenen is, waarbij ook weer opnames gedaan kunnen worden uit het krediet.
Daarnaast is het aanbod van roodstanden op de betaalrekeningen in België vele malen kleiner dan in Nederland.