Geld lenen aan bekenden

Geld lenen aan bekenden

Geld lenen aan bekenden

Aan het geld lenen van kennissen hebben wij al eerder een informatie artikel geweid. Dan is het ook logisch om aandacht te hebben voor het geld lenen aan bekenden. Het is natuurlijk een nobel streven een lening te verstrekken aan familie of vrienden. Toch is dit geld uitlenen niet altijd zonder risico’s.
Wij vertellen u graag welke stappen u zou kunnen doorlopen als u een lening wilt gaan verstrekken aan bekenden. Ook het geld lenen aan bekenden moet duidelijk en transparant geregeld worden zodat hier geen misverstanden over kunnen ontstaan.
Overigens noemen we een lening die verstrekt wordt op deze wijze een onderhandse lening.

Maak een geld leen overeenkomst

Als u gaat geld lenen aan bekenden is het van belang om een overeenkomst van geldlening te maken. Een lening afsluiten doet u immers niet zonder het maken van goede afspraken.
Het is verstandig om een aantal basisgegevens in deze overeenkomst op te nemen. De gegevens zouden moeten zijn:

  • De namen en adressen van beide partijen
  • Het te lenen bedrag
  • Het moment van eerste aflossing
  • (maand)termijnen en voorwaarden
  • Hoogte van het rentepercentage
  • Handtekening van alle partijen
  • Kopie legitimatiebewijs van degene die leent

De leenovereenkomst dient als een basis document. In dit document legt u alle gemaakte afspraken duidelijk vast, hierdoor kunnen er geen misverstanden ontstaan. Het kan overigens ook zinvol zijn om ook de afspraken bij achterstandsbetaling hierin op te nemen. Het lijkt wellicht wat zakelijk. Toch kan een goede leenovereenkomst veel ellende besparen bij het geld lenen aan bekenden.

geld lenen aan bekenden Betalingen bij het geld lenen aan bekenden

Als u gaat geld lenen aan bekenden raden wij u aan om het bedrag dat uitgeleend wordt per overboeking te betalen. Hierdoor is altijd zwart op wit duidelijk welke betalingen zijn gedaan. Dit geldt overigens niet alleen voor het uitbetalen van de lening, maar ook voor de terugbetalingen. Op deze wijze kan er, anders dan bij contante betalingen, nooit een discussie ontstaan over de gedane betalingen.