Het Laatste Nieuws over Geld Lenen vind je bij Kredietconcurrent

Meer betaalachterstanden bij BKR

Geld lenen: Sinds 1 januari 2015 is het aantal metsen met betaalachterstanden bij het BKR verder toegenomen. Het aantal groeide met 7.039 mensen tot een totaalaantal van 777.767. Een fors aantal. De totale database van het BKR bevat op dit moment ruim 8,5 miljoen consumenten. Dit houdt volgens de gegevens van het BKR in dat ruim 91% de lening nog wel op tijd kan terugbetaald.

Betaalachterstanden bij BKR geeft geen compleet beeld

Dat het aantal mensen met een betaalachterstand groeit is uiteraard zorgelijk. Toch is uit alleen deze grafiek niet direct te herleiden of het probleem ook groter aan het worden is. Dit kan ons inziens beter als we ook weten hoeveel mensen er totaal zijn met een lening. Als het aantal mensen met een lening namelijk fors toeneemt, is het ook voorspelbaar dat het aantal mensen met betaalachterstanden bij BKR ook verder toeneemt.
Hier werd in het laatste persbericht niets over gezegd. Als we echter dit persbericht vergelijken met het vorige (toen het aantal mensen met een betaalachterstand nog met 20.000 consumenten groeide) zien we dat het BKR in dat persbericht nog spreekt over 8,6 miljoen consumenten in de database, waar het nu 8,5 miljoen consumenten in de database heeft. Dit zou betekenen dat het feitelijke probleem nog sneller groeit, ondanks de afname van de groei.
Om u een indruk te geven van het verloop van het aantal betaalachterstanden bij BKR hieronder een grafiek:

Betaalachterstanden bij BKR

Wat te doen bij dreigende achterstanden

Geen lening afsluiten kan natuurlijk een optie zijn om achterstanden te voorkomen. Toch is er niets mis met verantwoord lenen. Als u verwacht dat zich problematische situaties kunnen gaan voordoen is het in ieder geval van belang om te communiceren met de bank en/of met u tussenpersoon. Door in gesprek te gaan met deze partijen vergroot u de kans op een goede oplossing om uw (tijdelijke) probleem op te vangen. Daarnaast is het van belang om altijd goed overzicht te hebben in uw financiële situatie. Hierdoor kunt u namelijk goed inschatten hoe u ervoor staat en of er zich een probleem kan gaan voordoen.
Stel dat de dreigende achterstand ontstaat door inkomensdaling bij ziekte of arbeidsongeschiktheid dan is het raadzaam om na te gaan of u hiervoor een verzekering heeft afgesloten. Uw tussenpersoon kan u hier meer over vertellen.

Hoe voorkomt u betaalachterstanden bij BKR

Belangrijker dan de acties die u zou kunnen nemen bij dreigende achterstanden bij BKR, is natuurlijk hoe u deze achterstanden kunt voorkomen. Een belangrijke tip hierbij is het eerlijk zijn over uw financiële situatie. Als u een lening afsluit waarbij u eigenlijk al weet dat u de maandtermijnen niet kunt voldoen, dan is het beter om geen lening af te sluiten. Wij toetsen uw aanvraag natuurlijk ook op betaalbaarheid conform de huidige VFN normen, is uw uitgavepatroon echter hoger door bijvoorbeeld een dure hobby? Dan houdt de standaard VFN norm hier geen rekening mee. En kan het dus voorkomen dat de lening een te zware last is.
Het is altijd belangrijk om goed te blijven communiceren met de bank als er achterstanden dreigen. Dit is een kleine moeite, en voor alle partijen een groot plezier. Het is immers voor iedereen duidelijk wat de stand van zaken is, en wat u van elkaar kunt verwachten.

Motor financieren

Motor Financieren

Het motor seizoen is alweer enige tijd aan de gang. Het is de afgelopen weken best aardig weer geweest en er zijn al veel motorrijders die prachtige tochten hebben kunnen maken. Als u erachter bent gekomen dat u motor toch niet helemaal meer voldoet aan uw wensen, dan kan het een optie zijn om uw motor in te ruilen voor een andere motor. Veelal moet er dan nog net even iets extra’s worden betaald. Geld lenen voor een motor kan dan natuurlijk een goede optie zijn. De vraag is dan alleen nog, waar moet u op letten bij een lening afsluiten voor een motor?

Aandachtspunten bij het lenen voor een motor

Buiten het door de meeste mensen wel begrepen aandachtspunt van de lage rente is er bij een motor financieren nog een aandachtspunt. Als u geld gaat lenen voor een motor moet u er namelijk voor zorgen dat de financiering niet langer loopt dan de te verwachten levensduur van de motor. Een motor financieren is op zich natuurlijk niet zo heel erg, maar als u nog aan de motor moet betalen, terwijl u deze niet meer rijdt, kan dit heel vervelend aanvoelen.
Stem de looptijd van de lening dus altijd goed af met de te verwachten levensduur van de motor. Uiteraard zal de motor nog een restwaarde hebben, maar door ook deze volledig in te lossen zal de motor eerder als een echt bezit gaan voelen.

Verantwoord motorrijden, verantwoord financieren

Het overgrote deel van de motorrijders zijn keurige weggebruikers, niet alleen op de motor, maar ook in de auto is deze groep verkeersdeelnemers zich bewust van de kwetsbaarheid in het verkeer. Zoals u zich als motorrijder gedraagt zou u eigenlijk ook uw motor moeten financieren. Neem er rustig de tijd voor, kijk goed om uw heen, en neem geen overhaaste beslissingen waar u achteraf spijt van zou kunnen krijgen.

Aflossingen op consumptief krediet

Aflossingen op consumptief krediet

Ook in het eerste kwartaal van 2015 zijn de aflossingen op consumptief krediet verder toegenomen. Dit blijkt uit de cijfers van het CBS. In deze cijfers komt naar voren dat de trend van steeds minder geld lenen in de vorm van een consumptief krediet aan het doorzetten is. Deze trend is overigens al jaren gaande.

Aflossingen op consumptief krediet, overige leningen blijft stijgen

Waar de aflossingen op consumptief krediet door blijven gaan, blijft het saldo op de overige leningen alleen maar verder stijgen. Jammerlijk wordt er niet aangegeven welke soorten leningen hier dan onder vallen. Naar ons idee is de kans het grootst dat dit leningen zijn in de vorm van credit cards, leningen bij verzendhuiskredieten en dergelijke, deze vormen van geld lenen nemen namelijk, net als de dure roodstanden op de betaalrekeningen steeds verder toe.

Mogelijke oorzaken aflossingen op consumptief krediet

Voor de daling van het uitstaand saldo van consumptieve kredieten kunnen we een aantal mogelijke oorzaken aanwijzen. Omdat deze echter niet benoemd worden in het onderzoek blijven dit speculaties.
Één van de belangrijkste oorzaken van de daling van het uitstaande saldo kan zijn dat er op dit moment nagenoeg geen rentekredieten meer worden verstrekt. Dit zijn aflossingsvrije leningen waarbij u dus alleen de rente moet betalen en de aflossing zelf moet gaan doen. Deze vorm van geld lenen is haast niet meer te verkrijgen.
Omdat bijna alle consumptieve kredieten nu worden verstrekt in een vorm met aflossing is het dus plausibel om aan te nemen dat dit bijdraagt aan een daling van het uitstaande saldo.
Daarnaast worden er steeds meer persoonlijke leningen verstrekt. Anders dan bij een doorlopend krediet is er bij een persoonlijke lening geen mogelijkheid meer om opnames uit uw krediet te doen. Hierdoor lost u dus ten alle tijde af op uw lening. Omdat deze vorm van geld lenen meer wordt verstrekt is de kans groter dat het totale uitstaande saldo op de consumptief kredieten verder daalt.

Wilt u zelf meer aflossen op uw lening

Als u zelf extra aflossingen wilt doen, of na wilt gaan of u uw lening voordeliger kunt overzetten naar een lening met lagere rente, dan kunt u bij Kredietconcurrent uiteraard altijd een kosteloze en vrijblijvende aanvraag doen voor een voordelige geldlening. Wij nemen graag de mogelijkheden met u door!

Krediet voor Zelfstandigen

Krediet voor zelfstandigen

Geld lenen? Krediet voor zelfstandigen is de afgelopen maanden en jaren veelvuldig in de media geweest. Krediet voor particulieren is de afgelopen jaren lastiger geworden, krediet voor zelfstandigen is echter haast onmogelijk geworden. |
Gelukkig zijn hier de afgelopen jaren wel alternatieven voor ontstaan. Er zijn verschillende verstrekkers van leningen op gestaan die daarvoor niet bestonden.

Krediet voor zelfstandigen? De opties:

Naast het aankloppen bij de eigen bank, waar u op dit moment uw zakelijke rekening heeft lopen, zijn er nog een aantal andere opties.
U kunt hierbij nog denken aan drie andere initiatieven.
Het eerste is wellicht de meest bekende en snel in opkomst. Crowdfunding. Er zijn steeds meer platformen voor crowdfuning beschikbaar. Krediet voor zelfstandigen is bij deze vormen van geld lenen veel meer geaccepteerd. Projecten worden dan ook veelal bijzonder snel volgeschreven, ook voor de zelfstandigen. Op een website als geldvoorelkaar.nl kunt u hier meer over lezen.
De tweede optie is een lening aanvragen via Qredits. Qredits is meer dan alleen een kredietverstrekker. Bij Qredits krijgt u namelijk ook coaching. De derde optie is dan uiteraard het aankloppen bij de eigen bank, waar u ook uw zakelijke rekening heeft lopen. Krediet voor zelfstandigen begint overigens meestal bij het aanvragen van een lening bij de eigen bank, en daarna pas bij de overige instanties.

Krediet voor zelfstandigen blijft lastig

Het beoordelen van een lening aanvraag van een particuliere consument met een loondienstverband is en blijft eenvoudiger dan een krediet voor zelfstandigen. Ondanks het gegeven dat de economie aan het aantrekken is zal dit naar alle waarschijnlijkheid voorlopig nog wel even zo blijven. Het verstrekken van krediet voor zelfstandigen blijft toch vrij specialistisch, en met meer risico’s omgeven dan een reguliere lening.
Kredietconcurrent heeft er ook voor gekozen om op dit moment geen krediet voor zelfstandigen te bemiddelen.

Dakkapel financieren

Dakkapel Financieren

Zit u er ook over te denken om uw woning te verrijken? Maar net niet voldoende middelen om op dit moment al aan te vangen met de verbouwing? Dan kan geld lenen voor een dakkapel een optie zijn. Een dakkapel financieren kan voordelig zijn, zeker als u het financieren van het dakkapel in de juiste kredietvorm onderbrengt. U kunt namelijk in sommige gevallen een deel van de door u betaalde rente weer terugkrijgen van de belastingdienst.

Dakkapel financieren? Welk kredietvorm kiest u?

Als u een dakkapel wilt gaan financieren bent u uiteraard vrij in de kredietvorm die u wenst af te sluiten. U kunt kiezen voor een doorlopend krediet, maar ook voor een persoonlijke lening. Bij een doorlopend krediet kiest u voor een flexibele vorm van geld lenen, waarbij u boetevrij extra inlossingen kunt doen, en ook weer opnames kunt doen uit uw krediet. Bij een persoonlijke lening staat alles vast, de looptijd van de lening, de hoogte van de rente. U weet waar u aan toe bent. Maar er is nog een belangrijk verschil. Zo kan de rente van een persoonlijke lening aftrekbaar zijn. De fiscus betaalt dan dus eigenlijk een deel van uw lening terug, omdat er ook meebetaald wordt in de rente die u betaald aan de lening.

Rente niet altijd fiscaal verrekenbaar

Een dakkapel financieren betekent niet automatisch dat u de betaalde rente over uw lening kunt verrekenen met de belastingdienst. Dit is alleen het geval als u voldoet aan de voorwaarden voor renteaftrek. Een belangrijk gegeven hierbij is dat er een annuïtaire of lineare afbouw in uw lening moet plaatsvinden. Dit klinkt ingewikkeld, maar betekent eigenlijk niet meer dan dat u maandelijks op uw lening moet afbouwen. Als u opnames zou doen, of zou kunnen doen, uit uw krediet, zoals mogelijk bij een doorlopend krediet, dan is de kans dat de rente fiscaal aftrekbaar is nihil.

Hypotheekrente daalt (nog) verder

Het lag niet in de lijn der verwachtingen gezien de recente meldingen over de hypotheekrente. Er werd een stijging van de hypotheekrente voorspelt. Toch loopt het allemaal anders. De hypotheekrente daalt steeds maar verder en verder. Historische dieptepunten worden inmiddels bereikt. Met het betere speurwerk kan het lukken om uw hypothecaire lening af te sluiten tegen een rente van 3% voor met een rentevaste periode van maar liefst 20 jaar. Zo voordelig is geld lenen voor een hypotheek niet eerder geweest.

Hypotheekrente daalt, en de rente op een “gewone” lening?

De hypotheekrente daalt gestaag en blijft maar, met uitzondering van af en toe een kleine hobbel, dalen. Maar wat gebeurd er eigenlijk met de rente op uw lening? Wordt deze ook steeds lager? Eenvoudig geredeneerd zou je kunnen denken dat een lening voor een huis eigenlijk niet anders is dan een grote lening. Toch werkt dit in de praktijk iets anders. Alleen al het gegeven dat een hypothecaire lening geaccepteerd wordt, maar een consumptieve lening eigenlijk een beetje “vies” is. Is een groot verschil.
Op feestjes en partijen wordt open gesproken over de rente die men heeft kunnen bedingen op de hypotheek, maar de rente van een gewone lening? Daar horen we niemand over.
Dit is onder andere één van de redenen waarom de rente op gewone leningen hoger kan blijven. Men moedigt elkaar niet aan om voor een lagere rente te gaan kijken namelijk.
Daarnaast is de concurrentie bij de aanbieders van “gewone” leningen nog kleiner dan bij de aanbieders van hypothecaire geldleningen.
Door de bovengenoemde oorzaken zal de rente op de consumptieve kredieten naar alle waarschijnlijkheid hoger blijven. In het verleden zijn er natuurlijk aanbieders als DSB Bank geweest die hebben gestunt met rentes van 1,9% en zelfs 0,9%. Dit zal in de nabije toekomst zeer waarschijnlijk niet meer voor gaan komen.

Hoe kunt u de rente van uw lening laten dalen?

Als u op dit moment ene lening heeft, en u betaalt een rente van meer dan 4,5% bij een leenbedrag hoger dan € 25.000,-, dan kan het zo zijn dat u een rente betaalt die te hoog is. Om na te gaan of het mogelijk is om een lening te krijgen tegen een lagere rente kunt u Kredietconcurrent kosteloos laten kijken of er elders mogelijkheden zijn om uw lening voordeliger over te sluiten. Dit wordt kosteloos en vrijblijvend voor u door ons beoordeeld. Een lening oversluiten kan in de meeste gevallen overigens ook gewoon kosteloos.
Vraag daarom direct aan wat uw mogelijkheden zijn, en u kunt er al snel voor zorgen dat u een lage rente gaat betalen.

Geld lenen zonder Bank?

Laatst zagen we op het internet weer een alleraardigst filmpje voorbij komen over geld lenen. Dit keer over geld lenen zonder bank. Het filmpje is naar ons idee een verkapte reclamespot voor de aanbieder van deze vorm van geld lenen. Maar er zit wel zeker iets in. Steeds meer mensen zijn de banken cultuur zat, en zijn op zoek naar andere aanbieders van leningen, dan bij de “gewone” banken.

Geld lenen zonder Bank? Wat zijn de risico’s?

Zoals in het filmpje al terecht aangegeven is er geen verschil tussen het lenen van een bank, of een lening in de vorm van crowdfunding bij één of meerdere particulieren. Het enige risico dat u als ontvangen van de lening loopt, is dat u de lening niet, of niet tijdig terug kunt betalen. Dit kan inhouden dat er extra kosten in rekening gebracht worden, en dat geld lenen voor u nog meer gaat kosten dan alleen de rente over de lening. Geld lenen met bank is dan eigenlijk een nog groter risico dan geld lenen zonder bank. Bij een lening van de bank zal uw lening namelijk ook BKR getoetst en aangemeld worden. Bij het geld lenen zonder Bank zal dit in lang niet alle gevallen gebeuren.

Is geld lenen zonder bank goedkoper?

Wij vinden het zelf dat er niet op de “echte” rentepercentages wordt ingegaan in het filmpje dat online is gezet. Wel hebben wij hiervoor even op de website gekeken. En ons is gelijk opgevallen dat men alleen de nominale rente benoemd. Dit is anders dan bij de reguliere kredietverstrekkers, waar men altijd juist moet aangeven wat de effectieve rente is. Wel is het zo dat deze nominale rentes behoorlijk concurrerend zijn. Probleem is echter dat het blijkbaar lang duurt voordat u het geld in handen heeft. Er staat een termijn voor 14 dagen voor het “volschrijven” van de investering voor een lening. Wij hebben er voor u gevolgd, maar geen van deze leningen zijn ooit volledig volgeschreven.

Risico voor de uitlener/investeerder

Naast de risico’s voor degene die het geld gaat lenen. Zijn er ook risico’s voor degene die het geld uitleent. De investeerder. Als degene waarin is geïnvesteerd zijn/haar lening namelijk niet terugbetaalt. Dan bent u, als investeerder, uw geld kwijt. Wees dus altijd voorzichtig met het investeren in dit soort projecten. Er is geen garantie dat u uw geld ook daadwerkelijk weer terugkrijgt. Voordeel is natuurlijk wel dat tegenover risico’s ook rendementen kunnen staan. Welke afweging u hierin maakt is en blijft uw eigen keuze.

Leningen samenvoegen

Geld lenen: Als u leningen heeft bij verschillende aanbieders, zoals creditcard maatschappijen. U staat rood op uw betaalrekening, heeft een “gewoon” doorlopend krediet en wellicht nog een lening bij de Otto of Wehkamp of de Neckermann. Dan is er een grote kans dat uw leningen samenvoegen niet alleen overzicht oplevert in uw totale schuldpositie. U kunt ook nog eens flink besparen op uw rente. Over het algemeen zijn verschillende kleine leningen namelijk duurder dan één (grotere) lening.

Voordelen van leningen samenvoegen

De twee belangrijkste voordelen hebben we eigenlijk al benoemd. Het voordeel van het hebben van een duidelijk en helder overzicht. En natuurlijk het voordeel van een lagere rente. Bij ede creditcards betaalt u rentes oplopend tot 15%, en daarnaast veelal nog “card kosten”. Dit zijn de meest belangrijke redenen om voor uzelf na te gaan wat u op dit moment heeft lopen aan financieringen. Er zijn natuurlijk nog meer voordelen aan het leningen samenvoegen. Een helder en duidelijk overzicht in uw schuldsituatie kan namelijk ook meer rust geven.

Waar moet u op letten?

Leningen samenvoegen moet er in resulteren dat u goedkoper geld gaat lenen. En daardoor eerder van uw lening af bent. Het is belangrijk om per lening die u heeft na te gaan wat er gaat gebeuren als u deze lening voortijdig inlost. Kijk wat u nu nog aan de lening moet betalen, en bereken (of laat berekenen) wat u in de nieuwe situatie in totaliteit aan de lening gaat betalen. Als u dit doet zult u waarschijnlijk al snel zien dat een persoonlijke lening met een korte restant looptijd in de meeste gevallen niet voordeliger is in te lossen. Aan de andere kant zult u ook positief verrast kunnen worden. Een creditcard of een lening bij de Wehkamp, kan u nu veel geld kosten. Leningen samenvoegen zal u in dit geval veel geld op kunnen gaan leveren.

Geld lenen bij NN weer goedkoper!

Geld lenen wordt deze maand bij Nationale Nederlanden weer iets goedkoper. Door de renteverlaging die op 8 mei doorgevoerd gaat worden kunt u vanaf deze datum een lening afsluiten bij Nationale Nederlanden tegen een rente vanaf 4,5%. Geld lenen is hierdoor weer een stukje goedkoper geworden. Ook de tarieven voor kleinere bedragen worden overigens verlaagd. Zo kunt u vanaf € 15.000,- een lening afsluiten vanaf 4,7%. Deze rente is tot 8 mei een rente van 4,9%.
Dit is overigens al de tweede renteverlaging bij Nationale Nederlanden binnen 1 jaar. Vorig jaar werd in de maand mei de rente ook al verlaagd voor de doorlopende kredieten bij Nationale Nederlanden.

Tweede rente verlaging in één jaar bij Nationale Nederlanden

Geld lenen bij NN weer goedkoper wordt natuurlijk veroorzaakt door de lagere rente die aan u berekend wordt. Dit is overigens al de tweede keer in één jaar dat de rente bij Nationale Nederlanden weer verlaagd is. Belangrijke reden hiervoor is dat de concurrenten eerder dit jaar de rente ook verlaagd hebben. Er lijkt een ware concurrentieslag aan de gang te zijn tussen Nationale Nederlanden, Freo en Defam over wie nu uiteindelijk echt de goedkoopste aanbieder is voor leningen.

Nationale Nederlanden nu weer de aanbieder met de laagste rente

Door de verlaging van het rentepercentage is Nationale Nederlanden weer de aanbieder met de laagste rente van Nederland. Defam kan het tarief van 4,5% namelijk alleen aanbieden als u een koopwoning heeft. Freo hanteert op dit moment een rente vanaf 4,6%. Het zijn allemaal kleine verschillen. Maar omdat Nationale Nederlanden het tarief van 4,5% ook kan bieden met een huurwoning, is deze partij op dit moment de aanbieder met de laagste leenrente. Geld lenen bij NN weer goedkoper is in ieder geval weer een opsteker en kan u weer enkele euro’s per maand, en misschien wel meer besparen. Wilt u weten wat de mogelijkheden zijn voor een lening met een zeer scherpe rente? Vul ons aanvraagformulier zo volledig mogelijk in en wij gaan direct op zoek naar de voordeligste lening. Kredietconcurrent bemiddelt zowel voor Defam als voor Nationale Nederlanden!

Aflossingsvrije lening bijna niet meer mogelijk

De aflossingsvrije lening is bijna niet meer te verkrijgen. Voor mensen met een huurwoning is het zelfs al helemaal uitgesloten om een aflossingsvrije lening te verkrijgen. Voor mensen met een koopwoning is een aflossingsvrije lening bijna niet meer mogelijk. In ieder geval niet bij de banken waar Kredietconcurrent kredieten kan onderbrengen. Wij moeten overigens zeggen dat wij deze ontwikkeling toejuichen. Geld lenen en alleen de rente betalen is dus nagenoeg onmogelijk geworden.

Wat is een aflossingsvrije lening?

Een aflossingsvrije lening is een lening waar u alleen rente voor moet betalen. De aflossing van de lening bepaald u zelf. Het is daarmee een kredietvorm met een ontzettend lage maandlast. Dit omdat u geen aflossing per maand betaald. Het is een vorm van geld lenen die in het verleden ontzettend populair is geweest. Er werden naast de aflossingsvrije lening (die nagenoeg iedereen kon krijgen) spaarpolissen verkocht om de lening na 15 jaar of meer weer in te lossen.
Deze polissen waren veelal de polissen die wij nu kennen als de woekerpolissen.
Omdat de opbrengst van deze woekerpolissen in veel gevallen veel lager is dan de lening, kan men met een restschuld blijven zitten.

Wat te doen als u nu een aflossingsvrije lening heeft?

Als u op dit moment een aflossingsvrije lening heeft ziet u dat u maandelijks geld moet betalen, en het geleende bedrag niet lager worden. Vaak betaalt u voor deze aflossingsvrije lening ook nog eens een stevige rente. Hierdoor kan het zo zijn dat u een lening heeft van bijvoorbeeld € 25.000,- waaraan u € 200,- of meer per maand moet betalen. En waarbij u dan ook nog eens niets inlost. Als dit bij u het geval is kan een nieuwe lening aanvragen een goede oplossing zijn.
Wij kijken graag samen met u naar de beste oplossing. U moet zich dan wel realiseren dat dit zeer waarschijnlijk zal inhouden dat u maandtermijn hoger zal gaan worden. Wel is het zo dat u dan ook gaat aflossen in uw krediet. U ziet het uitstaande saldo van uw lening iedere maand een stukje dalen. Dit kan een enorme voldoening geven.

Voordeel van het inlossen van uw aflossingsvrije lening

Het spreekt wellicht voor zich. Maar wij vinden het toch belangrijk om het te benoemen. Hét grote voordeel van het verhogen van uw maandtermijn bij een aflossingsvrije lening, is dat u uw lening gaat terugbetalen. Hierdoor gaat u minder rente betalen aan uw lening. En des te minder rente u betaalt aan uw lening des te eerder u uw lening heeft terugbetaald. Een aflossingsvrije lening aflossen kan u honderden en misschien wel duizenden Euro’s besparen.