Toetsing & registratie bij het BKR

Toetsing & Registratie bij het BKRHet BKR houdt een centraal register bij van alle kredietverplichtingen in Nederland. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de registratie van persoonlijke leningen, doorlopende kredieten, creditkaarten en gsm-abonnementen. Deze informatie wordt vastgelegd in een bestand, het Centraal Krediet Informatiesysteem (CKI). De BKR-informatie uit CKI helpt deelnemers bij hun afweging of het verantwoord is een krediet of gsm-abonnement te verstrekken. Verantwoord voor u en voor henzelf. Zo helpt BKR voorkomen dat u meer leent dan u kunt aflossen. Aan de andere kant draagt BKR bij aan het beperken van financiële risico’s voor kredietverleners. Kredietgevers, zoals banken, zijn verplicht de gegevens van een geldlener op te vragen bij het BKR. Is de lening verstrekt, dan meldt de kredietgever dit aan het BKR. Hij moet ook eventuele betalingsachterstanden aan het BKR doorgeven. Die gegevens worden pas uit het centraal register verwijderd als de kredietverschaffer hiertoe opdracht geeft aan het BKR. Beëindigde kredieten blijven nog vijf jaar zichtbaar in het bestand van BKR. U hebt het recht om uw eigen gegevens in te zien, het ‘recht van inzage’. U kunt uw gegevens opvragen bij iedere bank in Nederland, ook als u hier geen klant bent. Wanneer u inzage wil doen in uw gegevens zult u zich persoonlijk moeten identificeren, het is dus niet mogelijk om voor andere mensen inzage te doen. Het opvragen van uw gegevens bij een bank werkt als volgt:

  • Bij iedere bank in Nederland ligt de consumentenbrochure ‘Wat doet BKR voor mij?’ Aan deze brochure is een aanvraagformulier gehecht waarmee u uw gegevens kunt opvragen. Dit aanvraagformulier vult u in.
  • U overhandigt het ingevulde formulier aan de bankmedewerker en legitimeert zich met een geldig identiteitsbewijs.
  • U betaalt de medewerker € 4,50. Dit zijn de kosten voor het doen van een inzage.
  • De bank stuurt het ingevulde aanvraagformulier naar BKR. Normaal gesproken ontvangt u binnen vijf werkdagen het gevraagde overzicht op het opgegeven thuisadres.

http://www.bkr.nl