KIFID

Klachtenprocedure

Het kan natuurlijk gebeuren dat u niet tevreden bent over (een handeling van) Kredietconcurrent. Als dat het geval is, stellen wij het op prijs dat u dit kenbaar wilt maken aan onze directie.

U kunt daartoe gebruik maken van onze contactmogelijkheid op onze website www.kredietconcurrent.nl of door ons te schrijven of te mailen.

Kredietconcurrent zal uw klacht volgens een vastgelegde procedure behandelen zodat u erop kunt vertrouwen dat er zorgvuldig mee zal worden omgegaan.

De procedure is als volgt:

  • De klacht komt bij ons binnen (telefonisch, schriftelijk, per mail of via de website).
  • De medewerker die de klacht ontvangt, geeft de klacht door aan de directie.
  • U ontvangt een bevestiging dat wij uw klacht hebben ontvangen.
  • Uw klacht wordt zo snel mogelijk afgehandeld doch in elk geval binnen een redelijke termijn in verhouding tot de tijd die nodig is om informatie te verzamelen. Uiterlijk 4 weken na ontvangst van uw klacht ontvangt u van ons een reactie en standpunt.
  • Mocht u van mening zijn dat uw klacht (niet voldoende) adequaat is afgehandeld, dan kunt u zich binnen 30 dagen wenden tot de NVF (de Nederlandse Vereniging voor Financieringsadviseurs) waar wij lid van zijn zodat met behulp van hun bemiddeling de klacht nogmaals onder de loep wordt genomen.
  • Ook kunt u terecht bij KIFID (Klachteninstituut Financiële Dienstverlening: de erkende geschilleninstantie voor de financiële dienstverlening). Het adres is: Postbus 93257 2509 AG Den Haag, telefoon 0900-3552248 ( € 0,10 per minuut). Wij zijn bij KIFID aangesloten onder nummer 300.002782. Uw klacht wordt dan voorgelegd aan de Ombudsman Financiële Dienstverlening. De Ombudsman probeert de klacht door middel van bemiddeling op te lossen. Wanneer de bemiddeling niet tot het gewenste resultaat leidt, kan de klacht worden voorgelegd aan de Geschillencommissie Financiële Dienstverlening. De Geschillencommissie buigt zich alleen over een klacht als het om meer dan € 100,- gaat. Daarnaast krijgt de klager € 50,- in rekening gebracht. Voorafgaand aan de behandeling van de klacht door de Geschillencommissie kan overeengekomen worden dat het advies bindend is. Dan moeten beide partijen hiermee akkoord gaan en dit schriftelijk worden vastgelegd.Voor meer informatie kunt u kijken op de website van KIFID: http://www.kifid.nl