Kredietvormen

Wilt u geld gaan lenen maar bent u nog niet op de hoogte van de verschillende vormen van geld lenen?
Dan hier even een korte uitleg met betrekking tot de verschillende kredietvormen:

Er zijn twee verschillende vormen van kredieten, het doorlopend krediet en een persoonlijke lening.

Persoonlijke lening:

Een persoonlijke lening een geschikte vorm van geld lenen als u vooraf zeker wilt zijn van de looptijd, het rentepercentage en de maandtermijn. Bij een persoonlijke lening staat dit namelijk allemaal vast. Bij een persoonlijke lening heeft u een vaste rente dus geen kans op renteschommelingen. Daarnaast spreekt u vooraf met de bank een vaste looptijd af voor de geldlening. U weet bij een persoonlijke lening altijd waar u aan toe bent. Op het moment dat u de geldlening aangaat weet u al wanneer uw laatste maandtermijn zal plaatsvinden.

Heeft een persoonlijke lening ook nog nadelen?

De persoonlijke lening heeft een belangrijk nadeel en dat is dat u niet tussentijds boetevrij kunt aflossen. U mag inlossen wanneer u wilt, echter is hier altijd een boete voor verschuldigd. Deze boete is sinds 1 juli 2011 maximaal 1% van het bedrag. Bij oude financieringscontracten van voor 1 juli 2011 kan de boete oplopen tot 5% omdat hier de oude regels nog op van toepassing zijn.
Daarnaast kan het als een nadeel ervaren worden dat het niet mogelijk is om tussentijds ook weer opnames te doen uit het krediet. Het afgeloste deel van de geldlening is niet meer voor opname beschikbaar. U zult een nieuwe lening moeten afsluiten als u onverhoopt nog net iets tekort komt.

Doorlopend krediet:

Er zijn diverse vormen van doorlopend krediet, een doorlopend krediet is bijna het tegenovergestelde van een persoonlijke lening. Een doorlopend krediet is een flexibele vorm van geld lenen. U mag ter aller tijden zoveel aflossen als u wilt. Als u inlossingen heeft gedaan kunt u ook weer bedragen opnemen tot aan het afgesproken kredietlimiet. U kunt zelfs kiezen voor een doorlopend krediet waarbij u alleen de rente betaald. Of een doorlopend krediet waarbij u een percentage betaalt van het uitstaande saldo. Geld lenen met een doorlopend krediet is flexibel geld lenen.

Heeft een doorlopend krediet ook nadelen?

Het grote nadeel van een doorlopend krediet is de variabele rente, dit betekent dat de rente verhoogd of verlaagd kan worden. U weet vooraf niet wanneer dit gebeurt en met welke percentages de rente verhoogd wordt. Daarnaast is er ook de verleiding van het geld op blijven nemen tot aan uw kredietlimiet, hierdoor bestaat het risico dat u niet van de lening afkomt.

Vormen van doorlopend krediet:

Doorlopend krediet met vast maandtermijn (percentage van de kredietlimiet): Bij deze vorm van doorlopend krediet betaald u een vast percentage van de kredietlimiet per maand. Als u bijvoorbeeld een doorlopend krediet 1% sluit voor een krediet van 10.000 Euro is uw vaste maandtermijn 100 Euro per maand. In deze maandtermijn zit dan zowel de te betalen rente voor de geldlening als de aflossing. Bij deze vorm van geld lenen lost u iedere maand een deel af, die u ook weer kunt opnemen. Veelal krijgt u een pasje erbij waarmee u ook weer opnamen kunt doen uit uw krediet.

Aflossingsvrij krediet: Bij deze vorm van krediet sluit u een geldlening waarbij u enkel en alleen de rente terugbetaald. Voordeel hierbij is dat u maandtermijn heel laag is, u betaald immers alleen de rente. U mag boetevrij extra inlossen op uw krediet wanneer u wilt. Geld lenen met een aflossingsvrij krediet is geld lenen met een lage vaste maandtermijn. Het nadeel van deze kredietvorm is dat het krediet een hele lange looptijd kan hebben. Dit komt omdat u niet verplicht bent om inlossingen te doen op het krediet. Deze vorm wordt tegenwoordig steeds minder gesloten omdat de financieringsmaatschappijen steeds strengere regels oplegt voor het aflossingsvrije krediet.

Saldo krediet: Bij deze vorm van geld lenen betaald u een percentage (1/1,5 of 2%) van uw uitstaande saldo. Dit is anders dan bij het doorlopend krediet met een vast maandtermijn. Deze vorm van doorlopend krediet wordt door slechts een zeer beperkt aantal banken verstrekt zoals Defam en InterBank. Het grote voordeel van deze vorm van geld lenen is dat uw maandtermijn daalt als u uitstaande saldo lager wordt. Hierdoor kan het extra motiverend zijn om tussentijdse extra inlossingen te doen. U wordt dan immers beloond met een lagere maandtermijn voor uw geldlening.

WOZ krediet: Het WOZ krediet is een kredietvorm die op dit moment verstrekt wordt door InterBank en Defam, deze banken geven u een kleine korting (oplopend tot 0,3% van de jaarrente) omdat zij als extra zekerheid eerder aanspraak kunnen maken op uw woning. Deze vorm van geld lenen is alleen beschikbaar voor eigen huizenbezitters. Een WOZ krediet is alleen te verstrekken als de hypothecaire inschrijving lager is dan 150% van uw WOZ waarde. Als uw hypothecaire inschrijving hoger is dan 150% van uw WOZ waarde dan is een WOZ krediet helaas niet mogelijk.

Opname krediet: Bij een opname krediet betaald u 1/1,5 of 2% van het hoogst opgenomen saldo. Dit heeft als grote voordeel dat er een extra drempel wordt opgeworpen om een opname te doen uit uw krediet. Geld lenen is leuk, maar het grote nadeel is en blijft dat het ook weer een keer terugbetaald moet gaan worden. Bij een opname krediet blijft de maandtermijn vast staan op het afgesproken percentage van het hoogst opgenomen saldo.