Risked Based Pricing?

Risked Based Pricing?

Risked Based Pricing?

Geld lenen lijkt heel eenvoudig, en feitelijk is dit natuurlijk ook het geval. U wilt geld lenen bij een bank, de bank gaat na of u binnen de leennormen valt. En kan u dan de lening verstrekken. Toch komt er meer kijken bij het aanvragen van een lening. Of u een lening krijgt hangt namelijk niet alleen af van het gegeven of u qua inkomen een lening af kunt sluiten, er wordt ook gekeken naar de ‘scoring’ van uw aanvraag. Hierbij wordt gekeken naar verschillende factoren van uw aanvraag. Uiteindelijk bepaald deze scoring ook, in welke categorie u een lening verstrekt mag worden. Des te hoger het risico in de ogen van de bank, des te hoger de rente die bij u in rekening gebracht gaat worden. Dit fenomeen heet Risked Based Pricing.

Onduidelijkheid bij Risked Based Pricing

Risked Base Pricing lijkt een logisch principe, des te hoger het risico voor de bank. Toch heeft het ook wat nadelen, zeker als u een lening wilt gaan oversluiten. U ziet een aanbieding met een mooie lage rente van bijvoorbeeld 4,7%. U huidige lening heeft een rente van 6,1%. Uw lening oversluiten lijkt dan ook zeer aantrekkelijk. Het vreemde is echter dat zodra u wordt teruggebeld, en de rente wordt met u besproken, blijkt dat deze geen 4,7% is, maar 5,8%. Dit kan dan weer te maken hebben met uw risicoprofiel. En dus met het Risked Based Pricing principe. U weet dus vooraf niet waar u aan toe bent. Dit geldt ook voor de tussenpersoon. Deze kan u niet vooraf duidelijk aangeven of de lage rente die de bank kán bieden, u ook daadwerkelijk gaat bieden.

Niet alleen maar nadelen aan Risked Based Pricing

Uiteraard heeft het Risked Based Pricing niet alleen maar nadelen. Er zijn ook wat voordelen op te noemen. Als er niet aan Risked Based Pricing gedaan zou worden, is de kans aanwezig dat de, in de ogen van de bank, ‘beste klanten’ ook een veel hogere rente zouden betalen. Voor deze groep heeft Risked Based Pricing dus zeker ook nog wel wat voordelen.
Door deze manier van werken kunnen banken dus ook wat meer segmenteren. Een ander voordeel is daardoor dat consumenten die op basis van een flat rating (gelijke rente voor iedereen, ongeacht bedrag en risicoprofiel) geen lening zouden kunnen verkrijgen. Nu wel in aanmerking kunnen komen voor een lening.