Aflossingen op consumptief krediet

Aflossingen op consumptief krediet

Ook in het eerste kwartaal van 2015 zijn de aflossingen op consumptief krediet verder toegenomen. Dit blijkt uit de cijfers van het CBS. In deze cijfers komt naar voren dat de trend van steeds minder geld lenen in de vorm van een consumptief krediet aan het doorzetten is. Deze trend is overigens al jaren gaande.

Aflossingen op consumptief krediet, overige leningen blijft stijgen

Waar de aflossingen op consumptief krediet door blijven gaan, blijft het saldo op de overige leningen alleen maar verder stijgen. Jammerlijk wordt er niet aangegeven welke soorten leningen hier dan onder vallen. Naar ons idee is de kans het grootst dat dit leningen zijn in de vorm van credit cards, leningen bij verzendhuiskredieten en dergelijke, deze vormen van geld lenen nemen namelijk, net als de dure roodstanden op de betaalrekeningen steeds verder toe.

Mogelijke oorzaken aflossingen op consumptief krediet

Voor de daling van het uitstaand saldo van consumptieve kredieten kunnen we een aantal mogelijke oorzaken aanwijzen. Omdat deze echter niet benoemd worden in het onderzoek blijven dit speculaties.
Één van de belangrijkste oorzaken van de daling van het uitstaande saldo kan zijn dat er op dit moment nagenoeg geen rentekredieten meer worden verstrekt. Dit zijn aflossingsvrije leningen waarbij u dus alleen de rente moet betalen en de aflossing zelf moet gaan doen. Deze vorm van geld lenen is haast niet meer te verkrijgen.
Omdat bijna alle consumptieve kredieten nu worden verstrekt in een vorm met aflossing is het dus plausibel om aan te nemen dat dit bijdraagt aan een daling van het uitstaande saldo.
Daarnaast worden er steeds meer persoonlijke leningen verstrekt. Anders dan bij een doorlopend krediet is er bij een persoonlijke lening geen mogelijkheid meer om opnames uit uw krediet te doen. Hierdoor lost u dus ten alle tijde af op uw lening. Omdat deze vorm van geld lenen meer wordt verstrekt is de kans groter dat het totale uitstaande saldo op de consumptief kredieten verder daalt.

Wilt u zelf meer aflossen op uw lening

Als u zelf extra aflossingen wilt doen, of na wilt gaan of u uw lening voordeliger kunt overzetten naar een lening met lagere rente, dan kunt u bij Kredietconcurrent uiteraard altijd een kosteloze en vrijblijvende aanvraag doen voor een voordelige geldlening. Wij nemen graag de mogelijkheden met u door!