Het Laatste Nieuws over Geld Lenen vind je bij Kredietconcurrent

Lening opnemen in hypotheek

Geld lenen kost geld, dat weten we allemaal. Toch is er een groot verschil in de rente van bijvoorbeeld een hypotheek of een consumptief krediet. Op dit moment is de laagste rente voor een persoonlijke lening met een 10 jaar vaste rente 3,5%. De laagste hypotheekrente voor een hypotheek met een 10 jaar vaste rente is echter slechts 0,88%. Een groot verschil. Daarom is een lening opnemen in de hypotheek in veel gevallen een voordelige optie.

Lening opnemen in de hypotheek

Door de stijgende woningwaarde hebben steeds meer mensen overwaarde in de woning. Deze overwaarde zit natuurlijk “vast in de stenen”. Toch bestaat er in veel gevallen een mogelijkheid om je lening mee te nemen in de nieuwe hypotheek. Of dit mogelijk is hangt af van verschillende factoren.
Ten eerste moet de woningwaarde hoog genoeg zijn. Je mag nooit meer dan 100% van de huidige woningwaarde lenen. Jouw huidige hypotheek + je lening mag dus nooit hoger zijn dan de waarde van je woning.
Ten tweede moet je inkomen natuurlijk voldoende zijn om een nieuwe hypotheek voor een hoger bedrag te kunnen sluiten. Veelal is dit overigens wel mogelijk. De normen voor een lening zijn in veel gevallen hoger dan de normen voor de hypotheek.

Lagere rente altijd voordelig?

Het oversluiten van een lening naar hypotheek lijkt door de lagere rente altijd voordelig, toch is dit niet het geval. Er kan namelijk sprake zijn van een boete als je de hypotheek vervroegd oversluit.
Die boete kan behoorlijk oplopen, zeker als je nog een lange rentevaste periode hebt. De boeterente op de hypotheek is wel fiscaal verrekenbaar. Het loont daarom altijd de moeite om het goed na te laten rekenen door een hypotheekadviseur.
Daarnaast kan de lening opnemen in de hypotheek ervoor zorgen dat je de looptijd van je lening gaat verlengen. Des te langer je erover gaat doen om een lening terug te betalen, des te meer je uiteindelijk aan rente moet gaan betalen. Zorg ervoor dat dit altijd meegenomen wordt in de berekening. Laat dus ook uitrekenen wat je in totaliteit gaat terugbetalen als je de lening en de hypotheek gaat samenvoegen.

Geld lenen? De wijzigingen in 2021

Nieuwe jaren, nieuwe kansen! Zo zou het moeten zijn in ieder geval. Als je een lening wilt afsluiten is dit echter anders. Dit jaar is wel een nieuw jaar er zijn alleen minder kansen. Per 1 januari 2021 zijn de normen voor het geld lenen fors verzwaard. Geld lenen in 2021 is geld lenen daarmee veel lastiger geworden.
Wat is er gebeurd? Als je een lening wilt afsluiten gaat een bank beoordelen of je de financiering ook weer kunt terugbetalen.
De bank kijkt naar je inkomsten en je uitgaven. Ze houden rekening met wat je maandelijks verdiend en hoeveel je uitgeeft aan je woonlasten. Hierbij kijken ze naar je huur of hypotheeklasten. De som die gemaakt wordt is vastgelegd in een ‘norm berekening’ dit is de VFN norm. De norm is dus voor iedereen gelijk.

Grootste wijziging in de leennorm sinds jaren

Eind vorig jaar is besloten om de leennorm fors aan te passen. De VFN norm is stevig verzwaard. In onderstaande tabel kan je zien wat de verschillen zijn. Als vuistregel kan je aanhouden dat je het verschil * 50 minder kunt lenen. Dit klopt niet in iedere situatie. Een lening beoordelen blijft maatwerk, dit is alleen bedoeld om inzicht te geven.

Gezinssituatie Opslag 2020 Opslag 2021
Alleenstaand € 40 € 275
Alleenstaand + kinderen € 226 € 451
Gehuwd/samenwonend € 119 € 326
Gehuwd/samenwonend + kinderen € 224 € 408

Rekenvoorbeeld

Om even een rekenvoorbeeld te geven. Als je als alleenstaande nu € 25.000 kunt lenen zal je in 2021 ongeveer 235 (verschil tussen norm 2020 en 2021) * 50 minder kunnen lenen. Een verschil van maar liefst € 11.750. Het maximale bedrag dat je nog kunt lenen is dan nog € 13.250.

Verdere verzwaring in april 2021

Bovenstaande geeft al aan dat een lening afsluiten in 2021 lastiger gaat worden. In 2021 wordt hier nog een schepje bovenop gedaan. De leennormen gaan nog verder verzwaard worden. De VFN werkt op dit moment aan de exacte wijzigingen. Zodra deze bekend zijn zullen wij dit uiteraard direct weer gaan melden. Een tipje van de sluier kunnen wij al wel oplichten. In de nieuwe normen zal er in ieder geval meer rekening gehouden gaan worden met het autobezit.

Verruiming bij hypotheken

In tegenstelling tot de leningen wordt het juist eenvoudiger om een hypotheek af te sluiten. Bij de hypotheken werd het 2e inkomen in 2020 nog maximaal meegenomen voor 70%. In 2021 wordt dit percentage verhoogd naar 80%. Daarnaast vervalt de overdrachtsbelasting voor starters voor woningen tot € 400.000. Een hypotheek oversluiten of uw hypotheek verhogen wordt dus eenvoudiger.

Geld lenen weer iets goedkoper

In tegenstelling tot de hypotheekrente is de kredietrente de afgelopen maand gedaald. Weliswaar met een kleine stap van 0,1% en alleen voor kredietbedragen boven de € 50.000,00, maar het is natuurlijk een behoorlijke tegenstrijdigheid met de verhoging van de hypotheekrente soms wel tot 0,75%. Hoe komt dit verschil eigenlijk? En misschien nog wel belangrijker, kunt u ook gebruik maken van deze lagere rente en is dit interessant voor u? Vragen waar wij u graag een antwoord op geven. Als het gaat om zo voordelig mogelijk geld lenen bent u bij Kredietconcurrent natuurlijk altijd aan het juiste adres. Omdat nog altijd 80% van de mensen een te dure lening heeft leggen wij u graag uit hoe u op een eenvoudige manier kunt starten met het besparen op uw lening.

Waarom stijgt de hypotheekrente en daalt de kredietrente

Het is natuurlijk vreemd dat u bij de ene vorm van geld lenen meer rente moet gaan betalen en bij de andere vorm van geld lenen juist minder. Toch is er bij deze twee vormen van geld lenen wel een belangrijk verschil. Zo leent u bij een hypotheek met onderpand en bij een persoonlijke lening zonder onderpand. Daarnaast zit er natuurlijk een belangrijk verschil in de rentepercentages De kredietrente is nu gedaald naar 3,8% voor kredieten vanaf € 50.000,00. Voor de hypotheken ligt de rente procenten lager. Bij de persoonlijke leningen kan de rente nog iets dalen omdat de marge voor de banken groter is. Door de coronacrisis is er sprake van een vraaguitval bij de kredieten. Er worden bijvoorbeeld veel minder auto’s verkocht waardoor er minder vraag is naar de autolening.

Hoe kunt u gebruik maken van de lagere rente

Misschien nog belangrijker dan de vraag hoe het komt dat er een verschil is tussen de hypotheekrente en de kredietrente is de vraag hoe u een voordelig krediet kunt aanvragen. Dat is gelukkig vrij eenvoudig. U kunt uw lening aanvragen via ons aanvraagformulier. Wij gaan dan direct voor u na wat de mogelijkheden zijn.

Uw lening en het coronavirus

Informatie over regelingen in verband met de coronacrisis

Er is om ons heen veel verandert. Het Coronavirus heeft een grote impact op heel veel zaken. Het treft heel veel mensen, op persoonlijk vlak, sommige zelfs op medisch vlak en natuurlijk ook op financieel vlak. Dit laatste is ook onder de aandacht gekomen bij de banken.
Heeft u een lening en dreigt u in de problemen te komen door de gevolgen van het coronavirus? Met onze hulp kunt u een verzoek doen voor een betaalpauze of een uitgestelde betaling. Deze betaalpauze of uitgestelde betaling heeft een duur van 3 maanden.

welke banken doen mee aan deze regeling

De meeste banken waar Krediet Groep Nederland mee samenwerkt hebben aangegeven dat ze begrijpen dat er nu verschillende uitdagingen zijn. De banken willen de problemen natuurlijk niet groter maken, maar vooral zorgen dat u financieel fit kunt blijven in deze periode.
De status op dit moment is als volgt:
Defam: Defam heeft aangegeven dat er in bepaalde gevallen gebruik gemaakt kan worden van een betaalpauze. U kunt deze betaalpauze hier aanvragen. Daarnaast heeft Defam ook een informatiepagina aangemaakt waarop u hier meer informatie kunt vinden over de voorwaarde van de betaalpauze.
Nationale Nederlanden: Nationale Nederlanden heeft ook een aparte informatiepagina ingericht.
Interbank:Ook Interbank heeft inmiddels een informatiepagina omtrent uw lening en de mogelijkheid tot het uitstellen van uw betalingen. De pagina vind u hier.
Qander: Qander heeft aangegeven dat ze per persoon na willen gaan wat de situatie is en wat de mogelijkheden zijn voor een betaalpauze. U kunt contact opnemen met de klantenservice van Qander.
BNP: BNP Heeft aangegeven dat er op 27 maart wordt aangegeven wat de mogelijkheden zijn.

Heeft u nog vragen?

Er komt veel op ons af, en de crisis lijkt op dit moment voorlopig nog niet voorbij te zijn. Er worden nu nog veel vragen gesteld over uiteenlopende zaken. Als u een vraag heeft kunt u ook altijd contact met ons opnemen. U kunt een mail zenden aan info@kredietgroepnederland.nl of telefonisch contact met ons opnemen op het nummer 0164-650088

Meer mogelijkheden voor een autolening

De autolening is een populaire manier van geld lenen. De afgelopen jaren worden er steeds meer autoleningen afgesloten. Dit zijn zowel private lease overeenkomsten als financial lease overeenkomsten. Het verschil tussen deze overeenkomsten is dat je bij een private lease overeenkomst alleen nog het tanken zelf moet betalen, de rest zit allemaal in uw maandtermijn. Dit lijkt heel fijn, maar hier zit vaak een addertje onder het gras. Bij een private lease mag je veelal maar een beperkt aantal kilometers rijden met je auto. Ook als je de auto toch iets eerder wilt inleveren wordt er veelal een forse boete in rekening gebracht.
Bij Kredietconcurrent verstrekken we dan ook nagenoeg geen private lease contracten. Naar ons idee zijn de nadelen hiervan toch veelal te groot.

Meer mogelijkheden voor Financial Lease

Bij Kredietconcurrent hebben we sinds kort meer mogelijkheden voor de autolening. De reden hiervoor? Sinds kort hebben wij verschillende aanbieders voor de autoleningen. Dit zijn aanbieders die gespecialiseerd zijn in de autoleningen. Hierdoor zijn er voor ons meer mogelijkheden om je lening onder te brengen. Meer mogelijkheden voor een autolening is voor alle partijen prettig. Voor jouw zorgt dit voor meer mogelijkheden, een lagere rente en betere voorwaarden. Meer mogelijkheden zorgt voor meer concurrentie. En dat zorgt weer voor lagere tarieven en uiteraard betere voorwaarden.
Kredietconcurrent heeft de meeste aanbieders voor een autofinanciering. Toch fijn om te weten!

Autolening afgelost? Wat gebeurd er dan met de auto?

Als je de autolening hebt afgelost is bij een financial lease de auto gewoon direct jouw eigendom. Toch een heel prettig idee. Je hoeft hier verder zelf geen actie voor te ondernemen. Als de lening is afgelost wordt je naast economisch eigenaar ook juridisch eigenaar van de auto. Dit betekent dat u vanaf dit moment de auto ook weer zelf kunt verkopen, zonder de lening af te moeten lossen, dit heeft u inmiddels natuurlijk al gedaan als u de lening volledig heeft terugbetaalt.

Kleine bedragen lenen

Ook het lenen van kleine bedragen is sinds een maand voordeliger geworden. Waar banken zich eerst vooral concentreerde op leningen vanaf 15.000 Euro, lijken ze nu ook de kleinere bedragen interessant te aan vinden. De rente die wij u kunnen bieden is voor leningen tussen de 5000 en 7500 Euro met niet minder dan 1,5% gedaald. Een hele forse daling. Waar u natuurlijk direct uw voordeel mee kan doen. Niet alleen door nu een lening af te sluiten, maar ook door u huidige, te dure lening over te sluiten. Zeker als u bijvoorbeeld uw lening heeft lopen via Wehkamp, een roodstand heeft op uw betaalrekening of een credit card. Dan is de kans groot dat u nu heel fors kunt gaan besparen. Ondanks het relatief kleine leenbedrag kunt u toch al enkele honderden Euros besparen.

Wat is een klein bedrag lenen?

Een klein bedrag is natuurlijk relatief, dat begrijpen wij natuurlijk ook. Daarom even wat meer informatie over welke bedragen we het hebben. Als u ervan uit gaat dat het gemiddelde leenbedrag 24.000 Euro is bij Kredietconcurrent, dan heeft u in ieder geval al een iets beter beeld.
Met een klein bedrag bedoelen wij de leningen tot 15.000 Euro. Natuurlijk beseffen wij ons ook terdege dat 15.000 Euro ook veel geld is. Maar voor een financiering is het relatief weinig. De grootste daling in de rente zit overigens in de bedragen tot 7.500 euro. Bijvoorbeeld 6000 euro lenen is de afgelopen maand in één klap maar liefst 1,5% voordeliger geworden door de forse rentedaling. In vergelijking met hypotheken is de rente natuurlijk nog altijd flink, maar een hypotheek heeft een onderpand, en heeft natuurlijk forse bijkomende kosten. Dit is bij een krediet anders. Een lening afsluiten kan zonder bijkomende kosten als u geen andere producten afneemt. Als u alleen de lening door onze bemiddeling afsluit, dan kost dit verder niets. Als u ook een verzekering afsluit dan brengen wij wel éénmalige kosten bij u in rekening. Uiteraard zijn wij hier volledig transparant in. Bij het doorspreken van een offerte nemen wij dit dan ook graag met u door.

Autolening voor zelfstandigen

Geld lenen voor zelfstandigen, als u zelfstandig bent weet u wellicht hoe lastig dat kan zijn. Voorraadfinanciering, financiering van nieuw gereedschap, het is allemaal vrij lastig. Hoe anders is dit met een autolening voor zelfstandigen.
De autolening is eenvoudig af te sluiten. Waar u bij iedere andere vorm van geld lenen stapels cijfers aan moet leveren, kunnen wij u garanderen dat een autolening een snel en eenvoudig geregeld kan zijn. Jaarcijfers? In de meeste gevallen niet nodig.

Waarom zo eenvoudig?

Het is eigenlijk niet voor te stellen dat de banken opeens zo soepel zijn als het gaat om financieren. Gelukkig klopt het bericht écht. Het verschil tussen een autolening voor zelfstandigen, en een ‘gewone’ lening zit hem in het gegeven dat er een duidelijk onderpand is voor deze vorm van geld lenen. En omdat u de lening altijd afsluit met een persoonlijke lening, waarmee ook het uitstaande saldo daalt. Is er zekerheid dat de waarde van de auto en de hoogte van de lening redelijk met elkaar in verhouding zal blijven gedurende de looptijd van de lening.

Wie is de eigenaar van de auto

Bij een autolening voor zelfstandigen kunt u kiezen voor een financial lease, of een operational lease. Bij een financial lease en de operational lease bent u de economische eigenaar. De meest gekozen vorm is overigens de financial lease. U sluit dan een financiering voor de auto, regelt zelf de verzekering en betaald ook zelf de wegenbelasting en het eventuele onderhoud. Als u de lening volledig heeft terugbetaald bent u ook de juridische eigenaar van de auto.

Lening voor zelfstandigen zonder gedoe

Als u een lening afsluit voor een auto zult u merken dat dit echt geld lenen zonder gedoe is. Het aantonen van uw rekeningafschrift en een geldig rijbewijs kan genoeg zijn om de financiering voor uw auto of bedrijfsbus mogelijk te maken. Makkelijker kunnen wij het niet voor u maken!
Wilt u weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem direct contact met ons op en wij laten het u gelijk weten.

Renteverlaging maakt uw lening goedkoper

Geld lenen kan vanaf volgende week weer iets goedkoper worden. De rente wordt dan weer iets verlaagd waardoor u goedkoper geld kunt gaan lenen. Een renteverlaging maakt uw lening goedkoper als u nog een lening wilt gaan afsluiten. Maar ook als u nog een lening heeft kan het u extra voordeel opleveren als u uw te dure lening gaat oversluiten naar een goedkope lening met een lage rente vanaf 3,9%. Dit geldt overigens alleen voor de persoonlijke lening. Met een persoonlijke lening kunt u geld lenen vanaf een rentepercentage van 3,9%. Deze rente geldt overigens vanaf leenbedragen van € 20.000,00. Dit is anders dan bij andere aanbieders waarbij u de laagste rente pas kunt krijgen vanaf een bedrag van € 25.000,00.

Profiteer direct van de lagere rente

Een renteverlaging maakt uw lening goedkoper. Profiteer daarom van deze lagere rente. U kunt bij Kredietconcurrent kosteloos en vrijblijvend uw lening aanvragen. Kredietconcurrent werkt samen met verschillende kredietaanbieders. Wij doen altijd ons best om u te laten profiteren van de laagste rente. Dit geldt niet alleen als u een lening wenst aan te vragen, ook als u al een lening heeft lopen, gaan wij graag voor u na wat u kunt besparen door uw lening over te sluiten naar een lening met een veel lagere rente.

De rente is in beweging

Er zijn tijden voorbij gegaan dat de rente stil heeft gestaan. Dat is nu niet meer het geval. Bijna maandelijks wijzigen de maatschappijen de rente de afgelopen maanden. Uitzonderlijk, maar het gebeurd. Voor Kredietconcurrent is het belangrijk om dit goed te blijven volgen. Als u deze maand een lening van 4,5% afsluit, en het blijkt dat de banken de rente de volgende maand de rente verlagen waardoor u uw lening ook over kunt sluiten naar 3,9%. Dan zullen wij zo spoedig mogelijk contact met u opnemen om na te gaan of u ook voor deze renteverlaging in aanmerking kunt komen.
Als u uw lening bij Kredietconcurrent afsluiten blijven wij uw lening monitoren zodat u een voordelige en verantwoorde lening heeft!

Geld lenen? Tot welke leeftijd?

Eerder hebben we al een artikel geschreven over geld lenen voor ouderen. Dit vinden we wat oneerbiedig overkomen. Maar de wens om duidelijkheid te verschaffen heeft het natuurlijk toch gewonnen. Geld lenen tot welke leeftijd? Blijft een goede vraag. Zeker omdat we steeds ouder worden.
Er is de laatste maanden veel gewijzigd als het gaat om het verstrekken van een lening aan mensen boven de 70 jaar. Natuurlijk weten we al jaren dat de gemiddelde leeftijd aan het oplopen is. Toch is de maximale leenleeftijd steeds verder teruggebracht.
Tot enige maanden geleden. Hieronder zullen wij u dan ook direct een antwoord geven op uw vraag, geld lenen tot welke leeftijd?

Tot welke leeftijd kunt u geld lenen

Geld lenen tot welke leeftijdEr zijn hiervoor 2 verschillende richtlijnen.
Als u alleenstaand bent is het antwoord op de vraag geld lenen tot welke leeftijd? 72 jaar. Om precies te zijn kunt u tot uw 72ste levensjaar een lening afsluiten. U moet deze lening dan wel weer voor uw 74ste levensjaar volledig hebben terugbetaald. Dit houdt dan eigenlijk automatisch in dat u geen grote bedragen meer kunt lenen. De maandtermijn van uw nieuw af te sluiten lening moet natuurlijk wel draagbaar blijven.
Als u samenwonend of gehuwd bent zijn er meer mogelijkheden. U kunt dan geld lenen tot en met uw 73ste levensjaar (hierbij wordt gekeken naar de hoogste leeftijd van u beide). De lening moet dan wel terugbetaald zijn voordat de oudste van u beide het 78ste levensjaar bereikt. BNP bied deze leningen aan, en u kunt uw lening aanvragen via Kredietconcurrent natuurlijk.

Zijn er nog alternatieven?

Natuurlijk zijn er alternatieven, die zullen er altijd zijn. Echter niet bij de commerciële banken voor zover bij ons bekend.
Het alternatieve circuit zal dus meer inhouden dat u de vraag of u geld kunt lenen neer zou kunnen leggen bij vrienden, familie of uw kinderen.
Daar kunnen wellicht nog mogelijkheden zijn om een financiering af te sluiten. Zelfs kleinere bedragen als 1000 Euro lenen worden helaas niet meer verstrekt via de aanbieders waar Kredietconcurrent mee samenwerkt.

Totale kosten berekenen persoonlijke lening

Persoonlijke lening: totale kosten berekenen

Het afsluiten van een persoonlijke lening wordt steeds populairder. Er zijn verschillende bedragen waarvoor u een persoonlijke lening af kunt sluiten, afhankelijk van uw wensen, uw aankoop en uw mogelijkheden. Wanneer u zich aan het oriënteren bent op de mogelijkheden voor een persoonlijke lening, vergeet dan ook zeker niet te kijken naar het bedrag dat u straks in totaal kwijt bent voor de persoonlijke lening. De kosten bestaan namelijk niet alleen uit het bedrag dat u leent maar ook uit rente. Bereken daarom voor het afsluiten van de persoonlijke lening de totale kosten van uw lening.

Totale kosten berekenen

Om de totale kosten van de persoonlijke lening te kunnen berekenen, dient u het te lenen bedrag te weten, de looptijd van de lening en het rentepercentage. Omdat de looptijd en het rentepercentage bij een persoonlijke lening vast staan, kunt u nu al berekenen wat u straks, aan het einde van de looptijd, aan totale kosten betaald zult hebben voor de persoonlijke lening. Pas als u de totale kosten per persoonlijke lening weet, kunt u een goede keuze maken voor de lening die het beste bij u past. Houd er wel rekening mee dat als u tussentijds meer aflost dan het standaard maandbedrag, de totale kosten van de persoonlijke lening lager uit zullen vallen. Maar dat is alleen maar mooi meegenomen!

Resultaten Nibud

Het Nibud is een onafhankelijke stichting en voorlichtingsinstituut dat informeert en adviseert over de financiën van huishoudens, bijvoorbeeld over zakgeld, pensioen, schulden en toeslagen. Het voorkomen van geldproblemen is hierbij altijd het doel. Recent verscheen er een onderzoek van het Nibud over de persoonlijke lening. Gedurende 2 jaar deden 850 consumenten, die via een intermediair een persoonlijke lening hadden afgesloten, mee aan het onderzoek. Uit het onderzoek kwamen ook resultaten over het totaalbedrag van een persoonlijke lening naar voren.

Allereerst werd er gekeken voor welk bedrag mensen een persoonlijke lening afsloten. Bij 56% van de respondenten viel het bedrag tussen de €5.000 en €25.000. Slechts 3% van de respondenten sloot een persoonlijke lening af voor minder dan €5.000 en 10% sloot een flinke persoonlijke lening af van meer dan €50.000. De meeste persoonlijke leningen werden afgesloten voor de aankoop van een auto, een verbouwing of om een bestaande lening over te sluiten. Opvallend was dat zo’n 6% van de respondenten geen enkel idee had van het geleende bedrag en 38% van de respondenten geen idee had wat het totaal te betalen bedrag zou worden, inclusief rente. Het Nibud adviseert dan ook om bij de keuze van een lening meer op het totaalbedrag te letten, omdat dat immers het bedrag is dat u uiteindelijk moet betalen.

Kredietconcurrent
Bij Kredietconcurrent kunt u gratis en vrijblijvend verschillende kredietaanbieders van persoonlijke leningen met elkaar vergelijken, de totale kosten berekenen en, indien gewenst, direct een offerte aanvragen voor de aanbieding die u het meeste aanspreekt. Dat geld lenen geld kost wist u natuurlijk al, maar dankzij Kredietconcurrent weet u ook hoeveel het u kost. Geen onaangename verrassingen achteraf!