Meer betaalachterstanden bij BKR

Geld lenen: Sinds 1 januari 2015 is het aantal metsen met betaalachterstanden bij het BKR verder toegenomen. Het aantal groeide met 7.039 mensen tot een totaalaantal van 777.767. Een fors aantal. De totale database van het BKR bevat op dit moment ruim 8,5 miljoen consumenten. Dit houdt volgens de gegevens van het BKR in dat ruim 91% de lening nog wel op tijd kan terugbetaald.

Betaalachterstanden bij BKR geeft geen compleet beeld

Dat het aantal mensen met een betaalachterstand groeit is uiteraard zorgelijk. Toch is uit alleen deze grafiek niet direct te herleiden of het probleem ook groter aan het worden is. Dit kan ons inziens beter als we ook weten hoeveel mensen er totaal zijn met een lening. Als het aantal mensen met een lening namelijk fors toeneemt, is het ook voorspelbaar dat het aantal mensen met betaalachterstanden bij BKR ook verder toeneemt.
Hier werd in het laatste persbericht niets over gezegd. Als we echter dit persbericht vergelijken met het vorige (toen het aantal mensen met een betaalachterstand nog met 20.000 consumenten groeide) zien we dat het BKR in dat persbericht nog spreekt over 8,6 miljoen consumenten in de database, waar het nu 8,5 miljoen consumenten in de database heeft. Dit zou betekenen dat het feitelijke probleem nog sneller groeit, ondanks de afname van de groei.

Wat te doen bij dreigende achterstanden

Geen lening afsluiten kan natuurlijk een optie zijn om achterstanden te voorkomen. Toch is er niets mis met verantwoord lenen. Als u verwacht dat zich problematische situaties kunnen gaan voordoen is het in ieder geval van belang om te communiceren met de bank en/of met u tussenpersoon. Door in gesprek te gaan met deze partijen vergroot u de kans op een goede oplossing om uw (tijdelijke) probleem op te vangen. Daarnaast is het van belang om altijd goed overzicht te hebben in uw financiële situatie. Hierdoor kunt u namelijk goed inschatten hoe u ervoor staat en of er zich een probleem kan gaan voordoen.
Stel dat de dreigende achterstand ontstaat door inkomensdaling bij ziekte of arbeidsongeschiktheid dan is het raadzaam om na te gaan of u hiervoor een verzekering heeft afgesloten. Uw tussenpersoon kan u hier meer over vertellen.

Hoe voorkomt u betaalachterstanden bij BKR

Belangrijker dan de acties die u zou kunnen nemen bij dreigende achterstanden bij BKR, is natuurlijk hoe u deze achterstanden kunt voorkomen. Een belangrijke tip hierbij is het eerlijk zijn over uw financiële situatie. Als u een lening afsluit waarbij u eigenlijk al weet dat u de maandtermijnen niet kunt voldoen, dan is het beter om geen lening af te sluiten. Wij toetsen uw aanvraag natuurlijk ook op betaalbaarheid conform de huidige VFN normen, is uw uitgavepatroon echter hoger door bijvoorbeeld een dure hobby? Dan houdt de standaard VFN norm hier geen rekening mee. En kan het dus voorkomen dat de lening een te zware last is.
Het is altijd belangrijk om goed te blijven communiceren met de bank als er achterstanden dreigen. Dit is een kleine moeite, en voor alle partijen een groot plezier. Het is immers voor iedereen duidelijk wat de stand van zaken is, en wat u van elkaar kunt verwachten.