Geld lenen? De wijzigingen in 2021

Nieuwe jaren, nieuwe kansen! Zo zou het moeten zijn in ieder geval. Als je een lening wilt afsluiten is dit echter anders. Dit jaar is wel een nieuw jaar er zijn alleen minder kansen. Per 1 januari 2021 zijn de normen voor het geld lenen fors verzwaard. Geld lenen in 2021 is geld lenen daarmee veel lastiger geworden.
Wat is er gebeurd? Als je een lening wilt afsluiten gaat een bank beoordelen of je de financiering ook weer kunt terugbetalen.
De bank kijkt naar je inkomsten en je uitgaven. Ze houden rekening met wat je maandelijks verdiend en hoeveel je uitgeeft aan je woonlasten. Hierbij kijken ze naar je huur of hypotheeklasten. De som die gemaakt wordt is vastgelegd in een ‘norm berekening’ dit is de VFN norm. De norm is dus voor iedereen gelijk.

Grootste wijziging in de leennorm sinds jaren

Eind vorig jaar is besloten om de leennorm fors aan te passen. De VFN norm is stevig verzwaard. In onderstaande tabel kan je zien wat de verschillen zijn. Als vuistregel kan je aanhouden dat je het verschil * 50 minder kunt lenen. Dit klopt niet in iedere situatie. Een lening beoordelen blijft maatwerk, dit is alleen bedoeld om inzicht te geven.

Gezinssituatie Opslag 2020 Opslag 2021
Alleenstaand € 40 € 275
Alleenstaand + kinderen € 226 € 451
Gehuwd/samenwonend € 119 € 326
Gehuwd/samenwonend + kinderen € 224 € 408

Rekenvoorbeeld

Om even een rekenvoorbeeld te geven. Als je als alleenstaande nu € 25.000 kunt lenen zal je in 2021 ongeveer 235 (verschil tussen norm 2020 en 2021) * 50 minder kunnen lenen. Een verschil van maar liefst € 11.750. Het maximale bedrag dat je nog kunt lenen is dan nog € 13.250.

Verdere verzwaring in april 2021

Bovenstaande geeft al aan dat een lening afsluiten in 2021 lastiger gaat worden. In 2021 wordt hier nog een schepje bovenop gedaan. De leennormen gaan nog verder verzwaard worden. De VFN werkt op dit moment aan de exacte wijzigingen. Zodra deze bekend zijn zullen wij dit uiteraard direct weer gaan melden. Een tipje van de sluier kunnen wij al wel oplichten. In de nieuwe normen zal er in ieder geval meer rekening gehouden gaan worden met het autobezit.

Verruiming bij hypotheken

In tegenstelling tot de leningen wordt het juist eenvoudiger om een hypotheek af te sluiten. Bij de hypotheken werd het 2e inkomen in 2020 nog maximaal meegenomen voor 70%. In 2021 wordt dit percentage verhoogd naar 80%. Daarnaast vervalt de overdrachtsbelasting voor starters voor woningen tot € 400.000. Een hypotheek oversluiten of uw hypotheek verhogen wordt dus eenvoudiger.