Het Laatste Nieuws over Geld Lenen vind je bij Kredietconcurrent

WOZ Krediet of Doorlopend Krediet?

Een lastige keuze, wanneer kiest u voor een Doorlopend Krediet? En wanneer een WOZ-Krediet? Om dit goed te kunnen bepalen is het belangrijk dat u de verschillen kent. Er wordt veel gezegd over de verschillen tussen deze kredietvormen, terwijl ze meer overeenkomsten hebben dan verschillen.

Verschillen tussen WOZ Krediet en Doorlopend Krediet?

Het belangrijkste verschil tussen een WOZ Krediet en een Doorlopend Krediet is dat u bij een WOZ Krediet een positieve en negagtieve hypotheekverklaring tekent. Dit doet u door het ondertekenen van de kredietovereenkomst.
Dit klinkt vrij complex, het enige dat het inhoud is dat u op het eerste verzoek van de kredietverstrekker een recht van de hypotheek te verstrekken. Daarnaast kan de kredietverstrekker nog aangeven dat u zonder schriftelijke toestemming van DEFAM niet bevoegd bent om uw woning te vervreemden danwel verder te bezwaren met hypotheek.
Wat krijgt u daarvoor terug? In ruil voor de positieve en negatieve hypotheekverklaring ontvangt u een rentekorting van 0,2% op het rentepercentage. Hierdoor kunt u met een WOZ Krediet met een korting op de rente geld lenen.

Pas op met snel geld lenen!

Snel geld lenen is vaak duur geld lenen. Dit heeft de Autoriteit Financiële Markten aangegeven in het televisieprogramma Kassa op 20 april.Hoofd Integriteitstoezicht Marcus Wagemakers heeft dit heeft in het televisieprogramma aangegeven dat er nog steeds extra aandacht is voor de verstekkers van Flitskredieten ofwel minileningen. Bij deze vormen van geld lenen wordt vooral de nadruk gelegd op het snel geld lenen. U ontvangt de lening veelal binnen korte tijd op de rekening. Het grote nadeel is echter dat er veelal hoge kosten mee gemoeid zijn. Pas op met snel geld lenen, zeker als u er ook nog eens zoveel voor moet betalen.

Onderzoeken van de AFM

De AFM heeft in 2011 en 2012 bij in totaal zeventien aanbieders van krediet onderzoek gedaan naar de verstrekking van de flitskredieten. Veertien aanbieders hielden zich niet aan de wet. Deze aanbieders hebben ervoor gekozen om te stoppen of om hun werkwijze aan te passen. Negen partijen hebben een waarschuwing gekregen en bij vier partijen wordt nog gezocht naar passende maatregelen. Een onderzoek uit 2012 is nog in volle gang. Bij drie aanbieders is geen overtreding vastgesteld.

Restschuld op de woning steeds vaker een probleem

Uit de cijfers blijkt dat inmiddels 800.000 “onder water staan”. Dit betekent dat de hypotheekschuld hoger is dan de waarde van de woning. Als u niet met verhuisplannen rond loopt is dit uiteraard geen probleem. Loopt u wel met verhuisplannen dan kan een restschuld u toch even in de weg zitten.

Belangrijk is om eerst na te gaan hoe groot de restschuld is, dit is natuurlijk lastig in te schatten omdat u niet zeker weet wat de verkoopprijs van de woning zal zijn. U kunt hier wel over in contact treden met een makelaar die een redelijk beeld van de markt in uw regio zou moeten hebben. Als u weet wat uw restschuld gaat worden kunt u maatregelen nemen.

Geld lenen kost geld! Sparen in Cyprus ook.

Dat geld lenen geld kost is zo langzaam maar zeker bij iedereen wel bekend geraakt. U moet immers altijd rente betalen over het bedrag dat u leent. En krijgt van deze rente niets terug. U betaalt in totaal dus altijd meer terug dan u heeft geleend. Dat geld sparen nu ook geld kan kosten is een heel nieuw fenomeen dat voor veel mensen onzekerheid oplevert.

Geld sparen kost geld?

Dat klinkt wel heel erg onlogisch, toch zullen veel mensen met een bedrag van meer dan € 100.000,- op de spaarrekening, dit wel kunnen begrijpen. Spaarders moeten zeer waarschijnlijk ook een deel bijdragen aan de crisis in Cyprus. Zo als het er nu voor staat moeten degene met een spaarbedrag van boven de € 100.000,- een bijdrage leveren van ongeveer 20%, een aanzienlijk bedrag. Er moet nog gestemd gaan worden in het Cyprische parlement maar er bestaat nog steeds een kans dat de spaarders met grote spaartegoeden een bijdrage moeten gaan leveren.

Geld lenen met een minilening steeds lastiger

Geld lenen met een minileningen of flitskrediet wordt steeds lastiger. Cash Bob, een grote speler op het gebied van minileningen, is gestopt met het verstrekken van deze kleine kredieten tegen veelal ontzettend hoge kosten.

Wat is een minilening?

Een minilening (ofwel flitskrediet) is een krediet van minimaal €150,- en maximaal € 750,-. Bij een minilening worden veelal buitensporig hoge kosten in rekening gebracht. Zo kan het zijn dat een krediet van € 300,- meer dan € 30,- kost. Deze lening loopt dan maximaal 30 dagen. Daarmee is een minilening een enorme dure vorm van geld lenen.
Geld lenen kan ook anders, en vooral voordeliger. Als u geld wilt gaan lenen kan het voordeliger zijn om een krediet aan te vragen met een iets hoger limiet. U bent dan in veel gevallen veel voordeliger uit.

Aanbieders van minileningen verdienen voornamelijk het geld aan de hoge bijkomende kosten bijvoorbeeld voor een garantstelling. Daarnaast wordt er veel verdiend als u de lening niet tijdig terugbetaald. Er worden dan forse bedragen in rekening gebracht voor incassokosten.

Een minilening is een dure en risicovolle vorm van geld lenen. Kijkt u ook even goed na of er alternatieven zijn. Denk hiebij aan “gewone kredietverstrekkers” als Kredietconcurrent of ABN, ING of de Rabobank.

Voordelig geld lenen begint bij vergelijken

Voordelig geld lenen begint bij vergelijken van diverse leningaanbieders. Al met al kan het een behoorlijk werk zijn om goed uit te zoeken waar u aan toe bent. Bij Kredietconcurrent kunnen we daar duidelijk over zijn. U ontvangt niet alleen een scherpe rente op uw krediet. Ook als u naast de lening een betaalbescherming (arbeidsongeschiktheids, onvrijwillige werkeloosheid of overlijdensrisico verzekering) via Kredietconcurrent bemiddeld, krijgt u een scherpe premie. Kredietconcurrent ontvangt namelijk geen cent provisie over deze verzekering. Dat is nog eens goedkoop verzekeren. Wel brengt Kredietconcurrent een bemiddelingsfee in rekening, uiteraard uitsluitend en alleen als u ook een betaalbescherming via Kredietconcurrent bemiddeld. Sluit u alleen een krediet? Dan geen bijkomende kosten.

Grootste daling huizenprijzen voorbij!

Nederland heeft de grootste daling van de huizenprijzen gehad en naar verwachting zal Nederland in de loop van dit jaar of begin volgend jaar zelfs weer omhoog kunnen kijken. Dit is de verwachting van Klaas Knot President bij De Nederlandse Bank.

Prettig idee

Als het klopt wat de heer Knot verwacht is dat natuurlijk goed voor het consumenten vertrouwen. Als u grootste bezitting weer meer waard wordt leeft dit natuurlijk een heel stuk prettiger. Op dit moment hebben naar verwachting ongeveer 800.000 consumenten een hypotheek die hoger is dan de waarde van de woning. Deze consumenten kunnen hun woning niet verkopen zonder het gegeven dat zij een restschuld. 
Vooropgesteld is natuurlijk nog wel dat (zelfs) de heer Knot geen glazen bol heeft. Ook de voorspelling van de heer Knot geeft uiteraard geen garantie. Toch is het wel een heel prettig idee dat er voortekenen zijn die er op kunnen wijzen dat de woningmarkt weer aantrekt. Als dit daadwerkelijk weer gaat gebeuren zal de gehele Nederlandse economie daar van profiteren.

Verbetering Website Kredietconcurrent

Zoals u wellicht al op de website van Kredietconcurrent heeft gezien zijn wij de website van Kredietconcurrent steeds meer aan het uitbreiden. Er komt steeds meer informatie op de website over hoe u verantwoord kunt geld lenen. Geld lenen is op zich natuurlijk vrij eenvoudig. Het verantwoord geld lenen is een echter een stuk moeilijk.

Op de website van Kredietconcurrent wordt u nu uitgebreid stilgestaan bij wat u kunt verwachten als u een aanvraag gaat doen bij Kredietconcurrent op de pagina Kredietconcurrent over geld. Ook kunt u veel meer lezen en leren over de diverse kredietvormen.

Geld lenen voor ouderen?

Vandaag groot in het nieuws “ABN Amro verhoogt de leeftijdsgrens voor geld lenen van 69 tot 74 jaar“.

Eigenlijk zou dit geen nieuws moeten zijn. De 70+ er kan allang geld lenen.
Bij Kredietconcurrent kunt u een geldlening aanvragen tot uw 72ste levensjaar. U moet uw krediet dan voor uw 74ste jaar hebben ingelost. In het verleden kon men bij Santander zelfs geld lenen tot het 80ste levensjaar.

Tips voor geld lenen op AFM website

Het staat al een tijdje op de website van de AFM (Autoriteit Financiële Markten). Toch wil Kredietconcurrent u even op de tips wijzen via deze link. Op de website van de AFM leest u veel bruikbare tips voor de valkuilen bij het geld lenen.

Kredietconcurrent vind het belangrijk dat u deze tips ook doorneemt en eenvoudig kunt nalezen. Kredietconcurrent is zich aan het beraden over hoe wij deze tips het meest uitgebreid en duidelijk bij u als consument onder de aandacht kan brengen.