WOZ Krediet of Doorlopend Krediet?

Een lastige keuze, wanneer kiest u voor een Doorlopend Krediet? En wanneer een WOZ-Krediet? Om dit goed te kunnen bepalen is het belangrijk dat u de verschillen kent. Er wordt veel gezegd over de verschillen tussen deze kredietvormen, terwijl ze meer overeenkomsten hebben dan verschillen.

Verschillen tussen WOZ Krediet en Doorlopend Krediet?

Het belangrijkste verschil tussen een WOZ Krediet en een Doorlopend Krediet is dat u bij een WOZ Krediet een positieve en negagtieve hypotheekverklaring tekent. Dit doet u door het ondertekenen van de kredietovereenkomst.
Dit klinkt vrij complex, het enige dat het inhoud is dat u op het eerste verzoek van de kredietverstrekker een recht van de hypotheek te verstrekken. Daarnaast kan de kredietverstrekker nog aangeven dat u zonder schriftelijke toestemming van DEFAM niet bevoegd bent om uw woning te vervreemden danwel verder te bezwaren met hypotheek.
Wat krijgt u daarvoor terug? In ruil voor de positieve en negatieve hypotheekverklaring ontvangt u een rentekorting van 0,2% op het rentepercentage. Hierdoor kunt u met een WOZ Krediet met een korting op de rente geld lenen.

Zowel een “gewoon” Doorlopend Krediet als een WOZ Krediet kunt u in diverse vormen afsluiten. Zo kunt u 1% van uw kredietlimiet kiezen of 1,5% Of 2%.
Daarnaast is het enkel en alleen bij een WOZ Krediet mogelijk om een aflossingsvrije geldlening af te sluiten. Dit kan alleen als de WOZ waarde van uw woning hoger is dan de hypothecaire inschrijving. Voor het verschil tussen de WOZ waarde en de hypothecaire inschrijving kunt u een aflossingsvrij krediet sluiten. Bij een “gewoon” Doorlopend Krediet kunt u geen aflossingsvrij krediet meer sluiten.

Heeft u een huurwoning? Dan is een WOZ Krediet helaas niet mogelijk.