Restschuld op de woning steeds vaker een probleem

Uit de cijfers blijkt dat inmiddels 800.000 “onder water staan”. Dit betekent dat de hypotheekschuld hoger is dan de waarde van de woning. Als u niet met verhuisplannen rond loopt is dit uiteraard geen probleem. Loopt u wel met verhuisplannen dan kan een restschuld u toch even in de weg zitten.

Belangrijk is om eerst na te gaan hoe groot de restschuld is, dit is natuurlijk lastig in te schatten omdat u niet zeker weet wat de verkoopprijs van de woning zal zijn. U kunt hier wel over in contact treden met een makelaar die een redelijk beeld van de markt in uw regio zou moeten hebben. Als u weet wat uw restschuld gaat worden kunt u maatregelen nemen.

Als u gaat verhuizen naar een huurwoning kunt u een aanvraag indienen voor een geldlening om de restschuld op te vangen. Uw adviseur kan de kredietvormen met u doornemen en u adviseren wat voor u het best is om te zorgen dat de restschuld op een zo verantwoord en passend mogelijke wijze kan worden afgebouwd.

Als u een andere woning gaat kopen kan het mogelijk zijn om de restschuld mee te financieren, hierbij moet u uiteraard goed de fiscale voor en nadelen laten onderzoeken. Dit kan in overleg met een hypotheekadviseur, het kan een goed idee zin om ver voor de verkoop al contact op te nemen met een financieel adviseur zodat u zich goed kunt laten inlichten over uw (on)mogelijkheden.