Jaarlijks Kostenpercentage (JKP)

Het Jaarlijks Kostenpercentage (JKP) zien we tegenwoordig op iedere leningofferte weer terugkomen. Maar, waar staat het eigenlijk voor? Dat jaarlijks kostenpercentage? En, wat kunt u hiermee als consument? Zomaar wat vragen die te binnen schieten, en natuurlijk nog een belangrijke. Wat is het verschil tussen het Jaarlijks Kostenpercentage en de effectieve jaarrente?

Wat is het Jaarlijks Kostenpercentage?

Om antwoord te krijgen op de boven gestelde vragen moet er natuurlijk eerst een antwoord op de vraag komen, wat is het jaarlijks kostenpercentage. Wij zullen u dat hier zo eenvoudig en duidelijk mogelijk uitleggen. Het jaarlijks kostenpercentage zijn de kosten die u, in totaliteit, aan uw lening moet betalen. Het gaat hier dus om meer dan alleen de rente. Als u een lening heeft met een bankpas, en de bank brengt u daar kosten voor in rekening, dan moeten deze kosten bij het effectieve jaarrente percentage worden opgeteld. U weet dan dus exact wat u voor de lening aan totale kosten betaald.

Wat kunt u met het Jaarlijks kostenpercentage?

Het percentage is in het leven geroepen om het eenvoudiger te maken om de daadwerkelijke kosten van de lening in kaart te brengen. U kunt dan dus beter leningen vergelijken. Als u alleen het effectieve jaarrente percentage weet, maar niet de (vroeger verborgen) kosten, weet u ook niet wat u écht voor de lening moet betalen. Het jaarlijks kostenpercentage is dan ook in het leven geroepen om dit beter aan u duidelijk te maken. Het jaarlijks kostenpercentage helpt u dan ook om leningen beter met elkaar te kunnen vergelijken.