Lening met aflossing

Lening met aflossing

In de praktijk krijgen we regelmatig vragen over de te betalen maandtermijnen van de leningen. Of dit dan alleen de rente is, of ook de rente en aflossing. Het lijkt ons dan ook goed om daar een artikel aan te wijden. We nemen door hoe het tegenwoordig zit met de leningen, of u alleen de rente betaald, of ook de aflossing in uw maandtermijn.

Verstrekking door banken van lening met aflossing.

In het verleden werdern er veelvuldig leningen versterkt zonder aflossing in het maandtermijn. U betaalde dan alleen de rente van uw krediet, en verder niets. Voor de aflossing moest u zelf zorgdragen. Tegenwoordig is dit gelukkig anders geregeld. Leningen zonder aflossing wordt haast niet meer verstrekt. Alleen als u een WOZ krediet afsluit, kunt u nog een lening afsluiten waarbij u alleen rente betaald. Alle andere vormen van geld lenen zijn leningen met aflossing.

Hoeveel lost u af?

Hoeveel u per maand aflost hang af van twee componenten in uw lening. Beide zijn belangrijk in het bepalen van hoeveel u aflost in uw lening. De ene is het maandtermijn dat u per maand betaald, de andere is de hoogte van de rente. Des te hoger de rente op uw lening, des te lager het bedrag dat u aan aflossing betaald per maand. Zorg er dus altijd voor dat de rente op uw lening zo laag mogelijk is. Heeft u op dit moment een lening met een hoge rente? Of wilt u advies over uw lopende lening? Een lening aanvragen kost u niets, en wij voorzien u gratis van de beste informatie over uw lening.

Kan ik zelf uitrekenen hoeveel ik aflos in mijn lening?

Het fijne is dat dit inderdaad kan, u kunt zelf uitrekenen hoeveel u per maand aan rente moet betalen, en welk bedrag u aan aflossing betaald. Hiervoor moet u twee dingen weten. Het percentage aan nominale rente per maand, en uw uitstaande saldo. Als u het nominale rentepercentage maal het uitstaande saldo doet, is de uitkomst van deze som wat u aan rente moet betalen. De rest van uw maandtermijn is dan de aflossing.

Wilt u sneller van uw lening af?

Wilt u uw lening met aflossing nog sneller aflossen? Bij een doorlopend krediet is het altijd mogelijk om boetevrij extra inlossingen te doen wanneer u wilt. U kunt dan dus zonder bijkomende kosten eerder van uw lening af zijn. Bij een persoonlijke lening ligt dit anders. Vroegtijdig aflossen komt u bij veel aanbieders helaas op een inlosvergoeding/boete te staan.