Student moeite met terugbetalen studiefinanciering

Uit recente cijfers van het DUO is gebleken dat studenten steeds meer moeite hebben met het terugbetalen van hun studieschuld. Het aantal studenten dat gebruik mag maken van de draagkrachtregeling. Een regeling waarbij men tijdelijk minder of niets hoeft af te lossen. In 2011 was dit percentage 11% , in 2013 is dit percentage opgelopen naar 15%.

Studenten gaan waarschijnlijk meer lenen

Met de aankomende wijzigingen in het leenstelsel is de kans groot dat de lening van de studenten in de toekomst alleen nog maar verder toe gaan nemen. Naar verwachting zal dit een toename gaan worden van tussen de € 6.000,- en de € 9.000,-. De gemiddelde schuld van de student is nu € 15.000,-.

Studentenvakbond LSVB geschokt

De studentenvakbond LSVB reageerde geschokt op de cijfers met betrekking tot de achterstanden. Naar de mening van het LSVB laat dit duidelijk zien dat de situatie van de studenten zeker niet rooskleurig is. En dat het waarschijnlijk nog meer uit de hand zal gaan lopen als het nieuwe leenstelsel in gaat.
Het ministerie van onderwijs liet in een reactie weten dat men minder problemen ziet, en dat het nieuwe leenstelsel juist soepeler omgaat met de lening. De termijn voor het terugbetalen wordt opgerekt naar 35 jaar. En als het inkomen van de (oud)student onder het minimloon komt, dan kan de student gebruik maken van de draagkrachtregeling. Nu is dat alleen nog bij een inkomen op of onder het bijstandsniveau.

Natuurlijk is het een voordeel als de lening kan worden “uitgesmeerd”. Maar dat maakt de uitdaging om de lening goed terug te kunnen betalen natuurlijk nog wel een stukje groter. Zeker als de rente weer zal gaan stijgen, zal het toch een behoorlijk extra aanslag betekenen op het budget van de schoolverlater. Deze zal in 35 jaar toch naar verwachting gemiddeld rond de € 22.500,- moeten gaan terugbetalen. Een aanzienlijk bedrag om mee te gaan starten. Als we alleen naar de aflossing kijken zal de schoolverlater per maand gemiddeld meer dan € 50,- kwijt zijn, en dan laten we de te betalen rente voor het gemak nog even buiten beschouwing. Of dit echt verantwoord geld lenen is? Wij durven, net als het LSVB hier vraagtekens bij te zetten.