Lenen voor vrachtwagenchauffeurs

lenen voor vrachtwagenchauffeurs

Er is het afgelopen jaar veel veranderd in de leennormen. Geld lenen is voor de meeste mensen lastiger geworden. Toch is daar één positieve uitzondering op. Geld lenen voor vrachtwagenchauffeurs, zowel nationaal als internationaal is eenvoudiger geworden. Hoe dit komt? Het verschil zit hem in het berekenen van het inkomen. Tot 1 april (geen grapje) 2021 werd het inkomen van (inter)nationaal chauffeurs slechts beperkt meegenomen. Dit is sinds 1 april veranderd. Naar ons idee ook een terechte verandering.

Waarom chauffeurs sinds 1 april meer kunnen lenen

De reden waarom lenen voor chauffeurs eenvoudiger is geworden zit hem voornamelijk in het overwerk. Tot 1 april 2021 werd overwerk voor maximaal 8 uur per week meegenomen. Daarbij werd er ook nog eens uitgegaan van 8x het basisuurloon, dus zonder de overwerktoeslag. Dit is per 1 april 2021 gewijzigd. Nagenoeg alle banken nemen het overwerk nu volledig mee, het enige dat nu nog gebeuren moet is aantonen dat het overwerk een structureel karakter heeft. Dit is bij de meeste chauffeurs natuurlijk geen probleem. De reden waarom banken zo weinig van het overwerk hebben meegenomen in het verleden zit hem vooral in de arbeidstijdenwet. Hierin is opgenomen hoeveel werk/rusttijd er zou moeten zijn en hoe dit verdeeld is.

Hoe moet het overwerk worden aangetoond?

Natuurlijk nemen de banken niet zomaar extra inkomen mee op basis van 1 loonstrook, er zal moeten worden aangetoond dat het inkomen structureel is. Er moet op 11 van de laatste 12 loonstroken zichtbaar zijn dat er overwerk is. Het is ook mogelijk om een werkgeversverklaring te overleggen waarbij het overwerk wordt opgegeven.

Nog meer positieve wijzigingen

Naast het meenemen van het structurele inkomen zijn er nog meer wijzigingen. De meeste chauffeurs hebben geen 13e maand, werk je bij een onderneming die wél een 13e maand heeft? Dan zul je merken dat lenen voor vrachtwagenchauffeurs nog makkelijker is geworden. Ook de 13e maand wordt nu door de meeste banken als inkomen meegenomen in de berekening voor de maximale lening.