Lenen met of zonder advies?

Lenen met of zonder advies?

We zien de laatste tijd veel tussenpersonen die geld lenen mogelijk maken zonder hierbij advies te geven. U moet dan zelf bepalen wat u voor product wenst af te sluiten, er wordt van u verwacht dat u zich al voldoende in de materie verdiept heeft. Dit noemt met execution only. Maar wat is hier eigenlijk het voordeel mee? En bespaart u echt geld door het zelf online te gaan geld lenen? En, hoe werkt dat dan?

Wat is goedkoper?

Geld lenen zonder advies lijkt goedkoper dan geld lenen met advies. Advies kan, zo lijkt het, immer niet gratis zijn, hier moet altijd iets voor betaald gaan worden. Dat klinkt logisch en aannemelijk. Toch kunnen we hier, als het gaat om geld lenen, nog wel wat nuances in aanbrengen.
Als het gaat om puur en alleen het geld lenen mogen hiervoor bij het advies geen kosten in rekening gebracht worden. Dit is wettelijk vastgelegd. Voor geld lenen maakt het dus niet uit, qua kosten, of u geld leent met, of zonder advies.
De bemiddelaar van de leningen wordt namelijk beloond door de aanbieder in de vorm van doorlopende provisie. Om het eenvoudig aan te duiden. De bemiddelaar krijgt een stukje van de rente die u betaald. Of dit nu gaat om geld lenen met advies, of geld lenen op execution only basis. De beloning voor de bemiddelaar is gelijk. Feitelijk maakt de aanbieder die op basis van execution only werkt zich er dan dus eenvoudig van af. Deze partijen geven geen advies (geen kosten daarvoor) en ontvangen dezelfde provisie van de bank. Toch is er een belangrijk verschil. De partijen die met advies werken zullen de risico’s van het geld lenen met u doorlopen. Hierbij wordt gekeken naar de risico’s bij arbeidsongeschiktheid, onvrijwillige werkeloosheid en overlijden. Als zij één van deze producten bemiddelen zullen zij wel kosten bij u in rekening brengen. Deze kosten zijn maximaal € 500,00. Kredietconcurrent heeft ervoor gekozen op basis van execution only te werken.

Besparing geld lenen zonder advies?

Als u geld gaat lenen zonder advies, op basis van execution only, zit het voordeel hem dan ook vooral in deze éénmalige kosten. Daarnaast gaat geld lenen zonder advies vaak een stuk sneller. De afhandeling is sneller, en u zit zelf veel meer ‘achter het stuur’. U weet dus veel eerder waar u aan toe bent.

Wanneer maakt u dan wel extra kosten?

Extra kosten zult u niet maken als u alleen maar een geldlening afsluit. Het verschil zit hem wel in de zogenaamde ‘bijproducten’. Hierbij mag de bemiddelaar éénmalige kosten in rekening brengen. Deze kosten zijn zoals aangegeven maximaal € 500,00. Bij Kredietconcurrent hebben wij geen mogelijkheden voor het afsluiten van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen onvrijwillige werkeloosheidsverzekeringen. Wel kunt u op het aanvraagformulier kiezen voor een overlijdensrisicoverzekering. Als wij deze voor u bemiddelen brengen wij éénmalig kosten bij u in rekening. Als u een verzekering op één persoon sluit zijn deze kosten € 49,00. Als u ook een partner heeft, en deze ook een verzekering sluit, dan zijn de kosten voor deze bemiddeling € 98,00.