Informatie van Banken en Verzekeraars steeds duidelijker

De informatie van banken en Verzekeraars is de laatste 2 jaar steeds duidelijker geworden. De AFM (Autoriteit Financiële Markten) heeft hier de afgelopen jaren veel aandacht voor gehad.Websites zijn opnieuw ingericht en het taalgebruik is veel duidelijker geworden. Banken en Verzekeraars hebben duidelijk hun best gedaan om de informatie zo duidelijk mogelijk over te brengen op de consument. Dit blijkt uit onderzoek van de AFM.

Banken, verzekeraars en consumenten weer dichter bij elkaar.

Door de duidelijke communicatie, de beter opgestelde en te begrijpen brochures en algemene voorwaarden zijn de banken en verzekeraars, en de consumenten weer dichter bij elkaar gekomen. Dit moet weer een aanzet geven om het vertrouwen in de financiële markten te herstellen.

Voordelen van betere communicatie door banken

Het grootste voordeel is natuurlijk dat er door de betere communicatie meer duidelijkheid is voor de consument. De consument zal beter begrijpen wat hij voor product heeft. Naast de duidelijke communicatie van de banken helpt het ook dat de afgelopen jaren de kredietadviseurs meer zijn geen adviseren. Waar in het verleden bedrijven als DSB en AFAB als echt product verkoop bedrijven de boventoon voerden, zijn het nu meer kleinere kantoren met adviseurs. Verkopers bestaan gelukkig nagenoeg niet meer, of ze zijn omgeschoold tot echte adviseurs, of ze hebben de branche verlaten.