Studenten moeten geld lenen

Studenten moeten geld lenen

Wellicht heeft u het in de media meegekregen. Het leenstelsel voor studenten is drastisch aangepast. Een studiebeurs was de laatste jaren een prestatiebeurs. Als er binnen 5 tot 10 jaar een diploma behaald werd, dan werd de basisbeurs volledig kwijtgescholden. Dit wordt in het nieuwe stelsel aangepast. De studiebeurs is dan ook geen prestatiebeurs meer. De overheid heeft dan ook gekozen voor een nieuwe naam. Het studievoorschot. Dit gaat wel inhoduen dat studenten moeten geld lenen. De basisbeurs zal namelijk geen prestatiebeurs meer zijn.

Wordt studeren hiermee duurder voor iedereen?

Als studenten meten geld lenen houdt dit in dat studeren voor hen duurder wordt. Dit blijkt ook uit de cijfers die de overheid laat zien. Volgens de overheid gaat het geld lenen aan studenten een besparing opleveren van 800 miljoen tot 1 miljard. Dit geld komt uiteraard direct bij de studenten vandaan. Daarnaast wordt de (extreem lage) rente voor de studieleningen ook stevig verhoogd van 0,81% naar 1%.<

Geen gratis geld meer voor de studie?

Toch wel! Het is nog altijd mogelijk om een aanvullende beurs te krijgen voor de studie. Als de ouders van de student minder dan € 46.000,- bruto per jaar verdienen wordt deze niet als lening gezien. Van studenten met ouders met een inkomen boven deze grens wordt verwacht dat de ouders een bijdrage kunnen leveren voor de studie. Als deze studenten toch een aanvullende beurs wensen, dan zal de student het geld moeten gaan lenen.

Wat houdt dit in voor de financiële positie?

In aanmerking nemend dat de terugbetalingstermijn voor de studie wordt verlengd van maximaal 15 jaar naar maximaal 35 jaar heeft dit best forse gevolgen. Hoe hoger de uitgaven zijn van een consument, des te minder deze kan lenen. Dit zal dus ook gevolgen hebben voor de leencapaciteit voor de “normale” geldleningen en voor de hypotheek. Een studielening voortijdig inlossen met een andere lening is over het algemeen niet handig. De nieuwe lening zal zeer waarschijnlijk een hogere rente kennen. U bent dan dus veelal duurder uit. De lening inlossen met eigen middelen is natuurlijk helemaal prima. Hoewel u er wel rekening mee zou kunnen maken dat u met uw geld een hoger rendement kan maken als dat u aan rente voor de lening moet betalen.