Huren snel hoger

Huren snel  hoger

Huren snel hoger

De huurprijzen van woningen zijn de afgelopen twee jaar snel verhoogd. Dit blijkt uit de cijfers van het CBS. De toename is de afgelopen jaren, in vergelijking tot voorgaande jaren, fors toegenomen.
Zo stegen de huurprijzen in 2013 gemiddeld met 4,7%. En in 2014 met 4,2%.
Als we dit doorrekenen betekent dit dat de prijzen van huurwoningen in 2 jaar tijd 9,2% gestegen zijn. Een forse stijging.

Hogere huren en geld lenen

Om na te gaan wat iemand verantwoord kan lenen wordt, even eenvoudig gezegd, het sommetje gemaakt van inkomsten -/- uitgaven. Er rekening mee houdend dat veel mensen op de 0 lijn zitten als het gaat om de stijging van de inkomsten, geeft dit aan dat er minder geleend kan worden. Tel hier ook nog eens bij op dat de leennormen steeds verhoogd worden. En er zijn veel consumenten die door de stijgende kosten, gelijkblijvende inkomsten, en verscherpte leennormen geen lening meer kunnen afsluiten. Dat de huren snel hoger worden heeft dus ook weer gevolgen voor het verkrijgen van een lening.

Huren of kopen?

Nu het duidelijk is dat de huurprijzen snel oplopen. De rente historisch laag is, en naar verwachting ook nog een langere periode laag zal blijven, en dat de woningmarkt weer aantrekt lijkt het een mooi moment om te gaan kopen. Wel moet u er rekening mee houden dat als u gaat kopen de kosten van de woning ook voor een groot deel voor uw eigen rekening komen. Daarnaast is het niet helemaal duidelijk wat de overheid wil gaan doen met de hypotheekrente. De aftrek wordt al afgebouwd, en de regels voor hypotheekrente aftrek worden steeds strenger.
Kortom of huren of kopen voor u de beste optie is, hangt af van heel veel factoren. Neemt u rustig de tijd om één en ander goed door te rekenen en houdt rekening met diverse bijkomende kosten als u wilt gaan kopen.