Gemeenten lenen minder

Gemeenten lenen minder

Uit het persbericht van de Bank Nederlandse Gemeenten blijkt dat de gemeenten het afgelopen jaar minder geld zijn gaan lenen. Het bedrag dat de bank heeft uitgezet aan langlopende kredietverlening is in 2012 gedaald met 1,2 miljard naar een totaal bedrag van 11,1 miljard.

Kan iedereen bij BNG Geld lenen?
Nee, dit is niet mogelijk de BNG is een bank alleen voor de overheden. In de statuten van de BNG is opgenomen dat de bank “bankier ten dienste van overheden” is. BNG is met name bedoeld voor het financieren van scholen, gezondheidszorg en volkshuisvesting.

De bank is niet gericht op geld lenen aan consumenten die een geldbehoefte hebben.