Flitskrediet weer terug van weggeweest.

Langzaam maar zeker zien we de flitskrediet verstrekkers weer terrein terugwinnen. Waar vorig jaar de Flitskrediet verstrekkers als sneeuw voor de zon leken te verdwijnen komen ze nu langzaam maar zeker weer terug. Vershil met voorgaande jaren is dat ze nu het hoofdkantoor in landen als Engeland of Litouwen hebben gevestigd.

Werkwijze flitskrediet aangepast

De aanbieders hebben hun werkwijze aangepast. Werd er in het verleden veel gewerkt met forse éénmalige vergoedingen, nu werkt men op een slinksere manier. Op last van de AFM en de rechtbank hebben de flitskrediet verstrekkers hun werkwijze moeten aanpassen. Er mag nu alleen een vergoeding voor het flitskrediet in rekening gebracht worden die redelijk en billijk is. Over het algemeen houdt dit in dat de verstrekkers de maximale wettelijke rentes in rekening zullen brengen. De wettelijke maximal rente is op dit moment 15%.
Naast de wettelijke maximale rente rekent de verstrekker er ook op dat er een borg ingebracht moet worden, eigenlijk niet minder dan iemand die kredietwaardig is en borg staat voor degene die het flitskrediet ontvangt. Heeft u geen borg? Dan worden er kosten bij u in rekening gebracht voor een bedrijf dat borg voor u wil staan.

Een voorbeeld van de kosten van een flitskrediet

Om een duidelijk voorbeelt te geven een voorbeeld. U wilt een krediet afsluiten van € 500,- en wilt of kunt geen borgstelling krijgen. We gaan uit voor een flitskrediet voor 45 dagen.
De € 500,- kost u € 8,63 aan rente voor deze 45 dagen, daarnaast moet u nog een bedrag betalen voor de borg, dit bedrag is € 151,37. Het lenen van € 500,- kost u daarmee in totaal € 659.63. 
Al met al een vergoeding van 31,93%. Dat is nog eens duur geld lenen!