Banken nog niet klaar voor de nieuwe hypotheken

De grootste kredietverstrekkers Rabobank, ING en ABN Amro zijn nog niet klaar voor de nieuwe hypotheekregels.

Het woonakkoord dat de regeringspartijen PVDA en VVD en de coalitiepartijen D66, SGP en Christenunie is op veel punten nog te onduidelijk.
De spelregels voor de nieuw te sluiten hypotheken zijn voor de banken nog niet duidelijk, er zijn volgens de banken nu nog teveel onbeantwoorde vragen om een goed hypotheekproduct “op de plank te krijgen”.

Complexe materie

Volgens de banken is er gekozen voor een complexe oplossing waardoor het product als complex betitelt mag gaan worden. Het zal een lastige klus worden om de consument de nieuwe hypotheekregels helder uit te leggen. Over het geld lenen voor een hypotheek bestaan dus helaas nog onduidelijkheden.

Begin maart zal minister Stef Blok van wonen met een brief komen met meer details. Pas daarna zullen er überhaupt goed invulling gegeven kunnen worden aan de nieuwe hypotheken.
De banken betreuren het dat de nieuwe hypotheekregels toch complex blijken te zijn. Gelukkig mag de Autoriteit Financiële Markten sinds januari van dit jaar “meekijken” om te kunnen bezien of het belang van de klant voldoende gediend wordt.