Autoriteit Consument en Markt over rood staan

Onlangs is er een rapport verschenen over het rood staan bij de banken. Dit rapport is uitgebracht door de Autoriteit Consument en markt. Dit onderzoek is uitgevoerd op verzoek van de Minister van Financiën.

Doel van het onderzoek was om na te gaan of er marktmisbruik wordt gemaakt door het beperkt aantal verstrekkers van de debetfaciliteiten. En of er nog aanvullende regels nodig zijn om de markt beter te laten functioneren. Dat rood staan een dure vorm van geld lenen is, is bekend. Maar misbruik door de aanbieders?

Belangrijkste conclusies:

Wij hebben het rapport geheel doogenomen. De belangrijkste conlusies zijn dat er geen sprake is van marktmisbruik door de aanbieders, dat de kosten voor het rood staan bij de bank transparant worden weergeven. De tarieven zijn weliswaar hoog, maar in vergelijking tot de ons omringende landen, valt het nog wel mee. Het is in ieder geval prettig dat de banken wel transparant zijn over de kosten van de dienstverlening. Hieronder ziet u een filmpje dat ongeveer twee jaar terug is gemaakt over het rood staan bij de banken. Destijds was het in ieder geval niet transparant.

Moeten banken de tarieven voor rood staan niet verlagen?

Volgens het onderzoek is dit niet nodig. De kosten zijn hoog, en er zijn voordeligere vormen van lenen. Zoals in de vorm van een regulier doorlopend krediet, of een persoonlijke lening.
Toch wordt de verlaging van de tarieven niet als wenselijk gezien, na het rapport te hebben gelezen lijkt het erop dat de markt goed in balans is. Om dat wat beter uit te leggen hieronder een aantal scenarios die in het rapport worden aangehaald.

Verlaging tarieven bij rood staan:

Een verlaging van de tarieven bij het rood staan kunnen twee gevolgen hebben:

  1. Bij een verlaging van de tarieven ontvangen de banken minder geld. Hierdoor zullen de banken zeer waarschijnlijk de mis te lopen inkomsten gaan. Deze misgelopen inkomsten zullen zij dan doorberekenen aan de overige consumenten, waardoor bankdiensten weer duurder kunnen gaan worden.
  2. Bij een verlaging zal men ook de acceptatienormen gaan verscherpen. De kans dat u dan op zoek zou gaan naar een alternatieve lening is groot. Omdat de doorlopende krediet en persoonlijke leningen al scherpere voorwaarden hebben, is dan nog de enige optie het onwenselijke flitskrediet. Ook dat is weer een negatieve bijwerking van lagere tarieven.

Door de hoge rente op de debetstanden bij de betaalrekening, en de lage rente op de “gewone” kredieten. Is er nu in de markt juist een goede balans. Het rood staan is een dure vorm van geld lenen, maar wel één die voor meer mensen beschikbaar is.