AFM en InterBank waarschuwen voor oplichting

AFM en InterBank, en uiteraard ook Kredietconcurrent waarschuwen klanten voor oplichtingspraktijken. Op dit moment heeft de InterBank een signaal afgegeven dat bestaande klanten van InterBank en de Nederlandse Voorschotbank die een opnameruimte hebben uit hun depot van hun doorlopende krediet. De klanten worden benaderd door personen die veel kennis hebben van de persoonlijke situatie van de klant. Hoe zij deze informatie hebben verkregen is ons niet duidelijk geworden. Ze benaderen de klant met het verzoek om geld op te nemen uit hun depot. Als de opname gebeurd is wordt er verzocht om dit door te storten naar de rekening waar de fraudeur bij kan. Het geld wordt overgemaakt en hier wordt geen wederdienst voor geboden.

Vermoed u oplichting?

Uw tussenpersoon of de InterBank of de Nederlandse Voorschotbank zal u niet snel benaderen om geld op te nemen uit uw depot vandaan. Als dit wel het geval is moet u al gaan twijfelen. Een goed idee is dan om te vragen of u naar het nummer mag terugbellen. U kunt dan op uw gemak nagaan of het nummer wel echt van uw tussenpersoon of van de InterBank is. Kredietconcurrent werkt enkel en alleen met het telefoonnummer 0164 – 65 00 88. Mocht u toch gevraagd worden om naar een ander nummer te bellen dan willen wij u verzoeken om contact met ons op te nemen. Wij zullen dan voor u in overleg gaan met de fraude afdeling van de InterBank om na te gaan wat de juiste te nemen stappen zijn. Uiteraard zal ook de AFM op de hoogte gesteld worden.