Advies over geld lenen gratis?

Er wordt in de markt voor de financiële dienstverlening veel gesproken over lenen met advies, en lenen zonder advies. Het geld lenen zonder advies, is op basis van execution only. Dit betekent dat u zelf moet nagaan welke vorm van lening u wenst. En of deze vorm van geld lenen ook echt bij u past.

Waarom lenen zonder advies?

Geld lenen kan impactvol zijn. Een lening van bijvoorbeeld € 20.000,- met een maandtermijn van € 200,- zal een looptijd van (zonder extra inlossingen) rond de 10 jaar hebben. U gaat daarmee dus een langdurige verplichting aan, die u gedurende een lange periode moet nakomen. De gevolgen van het niet na kunnen komen van de verplichting kunnen groot zijn. Waarom dan geld lenen toch geld lenen zonder advies?
Het antwoord op deze vraag is lastig te geven, over het algemeen vinden wij, als consumenten, het gewoon prettig om zelf controle te hebben over de producten die we afsluiten. Op basis van een onderzoek is ook gebleken dat consumenten meer tevreden zijn over de lening als zij deze ‘zelf hebben afgesloten’ op basis van execution only.

Is advies over geld lenen echt gratis?

Een eenvoudige vraag, voorop staat dat het bij kredietbemiddelaars niet uitmaakt of u wél advies of geen advies afneemt. De rente die u moet betalen is gelijk. Het verschil zit hem dan ook meer in de bijproducten die afgenomen worden. Als u een lening met advies aanvraagt zal de kredietadviseur u wijzen op de risico’s bij het geld lenen. De risico’s bij arbeidsongeschiktheid, onvrijwillige werkeloosheid en overlijden. Voor de bemiddeling van deze producten mogen namelijk wél kosten in rekening worden gebracht.

Om bovenstaande verder uit te leggen geven wij u nog wat extra informatie. Er zijn in Nederland een tweetal groepen actief voor het geld lenen. De banken/direct writers, die rechtstreeks zaken met de consument doen. En de kredietbemiddelaars, zij bemiddelen voor diverse banken, en zijn een soort tussenpersoon, dus zij verstrekken u niet zelf de lening.
Overigens kunt u via kredietbemiddelaars over het algemeen lenen tegen een lagere rente dan bij de banken.
Kredietbemiddelaars worden beloond op basis van provisie van de banken. Of een kredietbemiddelaar wel of geen advies geeft, de beloning voor de bemiddelaar is gelijk.
Voor het bemiddelen van een lening mag een kredietbemiddelaar wettelijk geen kosten in rekening brengen. U krijgt het advies met betrekking tot uw lening dus zonder dat u daar iets extra’s voor moet betalen.

Waar worden dan wel kosten voor in rekening gebracht?

Bovenstaande maakt duidelijk dat er voor het bemiddelen van leningen geen kosten in rekening mogen worden gebracht. Er kunnen wel kosten in rekening worden gebracht voor aanvullende producten.
In het adviestraject moet voor de risicobeoordeling uw financiële positie goed worden doorgenomen. Hierbij komen de risico’s bij arbeidsongeschiktheid, onvrijwillige werkeloosheid en overleden ook aan bod. En dus ook uw huidige verzekeringen. Als uit de inventarisatie van uw gegevens blijkt dat er een risico is bij één van de genoemde situaties, of als u zelf een verzekering wenst, dan kan voor het bemiddelen van deze verzekering wel kosten in rekening worden gebracht. De verzekering zelf is een netto product. Dit betekend dat de bemiddelaar hier geen provisie voor ontvangt van de verzekeringsmaatschappij. Als dit van toepassing is moeten deze kosten met u in het gesprek doorgenomen worden, zodat u weet waar u aan toe bent.