Uitstaande schulden dalen

Uitstaande schulden dalen

Uitstaande schulden dalen

Het CBS is gister met cijfers gekomen over de schulden. Dit betrof overigens het cijfer van de schulden voor hypotheek, en niet die van de doorlopende kredieten of de persoonlijke leningen. De uitstaande schulden dalen snel. Er is in het eerste kwartaal van 2014 maar liefst 1,8 miljard ingelost op het uitstaande saldo van de hypotheken.

Verschillende redenen voor daling schulden.

Het CBS gaf een drietal verschillende redenen voor de daling van de totale hypotheekschuld. De eerste reden is de lage rente op het spaargeld. Waar het in het verleden meer op kon leveren om je geld op de bank te laten staan, levert het nu veel meer op om je hypotheek in te lossen. Het nadeel is dan wel weer dat uw liquide middelen dalen. Veelal zal er dus alleen met spaargeld ingelost worden als het geld echt “over” is.

De tweede reden is dat het mogelijk is om € 100.000,- belastingvrij kan schenken. Dit mag alleen onder de voorwaarde dat hiermee de hypotheek wordt ingelost of er (deels) een woning mee wordt aangekocht. Meer over de spelregels voor belastingvrij schenken vind u op de website van de belastingdienst.

Tenslotten zijn hypotheken per 1 januari 2013 alleen nog fiscaal aftrekbaar als er daadwerkelijk direct wordt afgelost op de lening. Annuitaire of Lineare hypotheken. Dit heeft als gevolg dat de hypotheken daadwerkelijk direct lager worden.

Al met al in ieder geval een goede ontwikkeling. Wat er gebeurd is met de uitstaande schulden voor consumptief krediet is helaas niet uit de cijfers van het CBS te herleiden.