pas op met snel geld lenen

Snel geld lenen is vaak duur geld lenen. Dit heeft de Autoriteit Financiële Markten aangegeven in het televisieprogramma Kassa op 20 april.Hoofd Integriteitstoezicht Marcus Wagemakers heeft dit heeft in het televisieprogramma aangegeven dat er nog steeds extra aandacht is voor de verstekkers van Flitskredieten ofwel minileningen. Bij deze vormen van geld lenen wordt vooral de nadruk gelegd op het snel geld lenen. U ontvangt de lening veelal binnen korte tijd op de rekening. Het grote nadeel is echter dat er veelal hoge kosten mee gemoeid zijn. Pas op met snel geld lenen, zeker als u er ook nog eens zoveel voor moet betalen.

Onderzoeken van de AFM

De AFM heeft in 2011 en 2012 bij in totaal zeventien aanbieders van krediet onderzoek gedaan naar de verstrekking van de flitskredieten. Veertien aanbieders hielden zich niet aan de wet. Deze aanbieders hebben ervoor gekozen om te stoppen of om hun werkwijze aan te passen. Negen partijen hebben een waarschuwing gekregen en bij vier partijen wordt nog gezocht naar passende maatregelen. Een onderzoek uit 2012 is nog in volle gang. Bij drie aanbieders is geen overtreding vastgesteld.