Privacy verklaring Kredietconcurrent B.V.

Kredietconcurrent B.V. en alle met haar in de groep verbonden verbonden groepsmaatschappijen waaronder Kredietconcurrent B.V. achten de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van hun klanten en de bezoekers van hun website essentieel. Persoonsgegevens van klanten en bezoekers worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Kredietconcurrent B.V. houdt zich in alle gevallen aan de eisen die zijn gesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking binnen Kredietconcurrent B.V. is Kredietconcurrent B.V. In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens heeft Kredietconcurrent B.V. haar verwerkingen aangemeld bij de toezichthouder, het College Bescherming Persoonsgegevens, gevestigd te Den Haag.

Verwerken van persoonsgegevens

Kredietconcurrent B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor het uitbrengen van offertes, nieuwsbrieven, acceptaties, uitvoering overeenkomst(en), relatiebeheer en wanneer u contact heeft met Kredietconcurrent B.V.. Deze gegevens worden door Kredietconcurrent B.V. ook in groepsverband gebruikt om u op de hoogte te stellen over voor u (nieuwe) relevante producten, diensten en/of activiteiten van Kredietconcurrent B.V. en door haar zorgvuldig geselecteerde partners. Indien u geen prijs stelt op deze informatie dan kunt u dit schriftelijk melden aan het hieronder vermelde adres. Kredietconcurrent B.V. verzoekt u hierbij duidelijk aan te geven welke informatie u niet (meer) wenst te ontvangen: Kredietconcurrent B.V., Julianastraat 2, 4645 HC te Putte.

Inzage en correctie van uw gegevens

U kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die Kredietconcurrent B.V. over u heeft. Als de informatie onjuist is kunt u verzoeken deze aan te passen. Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van uw gegevens kunt u richten aan Kredietconcurrent B.V., Julianastraat 2, 4645 HC te Putte.

Klikgedrag

Op de website van Kredietconcurrent B.V. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest geraadpleegde pagina’s. Het doel hiervan is om de website te optimaliseren. Ook kan Kredietconcurrent B.V. de gegevens gebruiken om meer gerichte informatie op de site te zetten. Hiermee kan Kredietconcurrent B.V. haar dienstverlening aanpassen aan de wensen van haar klanten.

Gebruik van cookies

Kredietconcurrent B.V. maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een eenvoudig klein tekstbestandje dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd. Cookies kunnen gebruikersinstellingen en andere informatie opslaan en zijn bedoeld om het gebruik van de website van Kredietconcurrent B.V. gemakkelijker voor u te maken. Als u in uw browser het gebruik van cookies heeft uitgezet, kunt u nog steeds de meeste onderdelen van de website bezoeken.

Links naar andere sites

Op de website van Kredietconcurrent B.V. zijn enkele links andere partijen zoals adviseurs waarmee Kredietconcurrent B.V. samenwerkt, opgenomen. Kredietconcurrent B.V. draagt geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze partijen met uw gegevens omgaan. Kijk daarom of de door u bezochte site een privacyverklaring bevat. Zo ja, lees deze om te zien of u zich kunt vinden in het daarin beschreven privacybeleid van de betreffende partij.

Beveiligen van persoonsgegevens

Kredietconcurrent B.V. heeft passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Hierbij wordt de grootst mogelijke nauwkeurigheid nagestreefd en rekening gehouden met de stand van de techniek, de kosten van de tenuitvoerlegging, de risico’s van de gegevensverwerking en de aard van de gegevens.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan: Kredietconcurrent B.V., Julianastraat 2, 4645 HC te Putte.

Wijzigingen

Kredietconcurrent B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement.

(aangepast op 1 september 2011)