Documenten voor een lening

Als u een lening wilt aangaan heeft de bank documenten van u nodig om na te gaan of de financiering verantwoord verstrekt kan worden. Als banken geld uitlenen willen ze graag dat dit op een verantwoorde wijze gebeurd. Geld lenen moet wel verantwoord blijven.
Er zijn een aantal standaard documenten die bij iedere financiering nodig zijn.
Documenten voor een lening die altijd nodig zijn, zijn in ieder geval:


Een kopie van een geldig legitimatiebewijs

Om uw identiteit vast te stellen vraagt de bank altijd om een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Bij de meeste banken wordt een rijbewijs ook als geldig legitimatiebewijs geaccepteerd. Dit is echter niet bij alle banken het geval. Bij Kredietconcurrent melden wij in een begeleidende mail welk legitimatiebewijs wij van uw nodig hebben.
Let er overigens op dat bij de “passen” zoals het rijbewijs en de ID kaart er zowel een kopie van de voorzijde als van de achterzijde gemaakt dient te worden.
Ook bij het nieuwe paspoort, dat tien jaar geldig is, hebben wij een kopie van de achterzijde van de pas nodig. Hier staat namelijk uw BSN nummer op vermeld.


Kopie van een recente loonstrook/inkomensspecificatie

Een lening afsluiten bij de bank kan alleen indien u over voldoende inkomen beschikt. Om dit te controleren ontvangt de bank graag een recente loonstrook, of bij een uitkering een uitkering of inkomstenspecificatie.
Hierbij wordt naar verschillende gegevens gekeken. Het belangrijkst hierbij is uw brutomaandsalaris. De bank rekent dit bruto salaris dan zelf om naar een netto salaris en gaat daarmee aan de slag om een berekening te maken voor de hoogte van de verantwoorde lening.
Daarnaast wordt onder andere gekeken naar uw datum in dienst, en wordt er gekeken of uw al dan niet loonbeslag heeft. Aan personen met loonbeslag wordt geen financiering verstrekt.


Bankafschriften

Het laatste standaard document waar de bank altijd om zal vragen is een bankafschrift met bijschrijving van uw inkomsten en, indien van toepassing, afschrijving van uw woonlasten. Hierbij dienen ook bij en afschrijvingen zichtbaar te zijn van een bepaalde periode. Dit moet bij alle banken een bankafschrift met bij-en afschrijvingen van een volledige maand zijn, gedownload in PDF formaat. Hoe u dit het best kunt downloaden is per bank verschillend. Komt u er niet uit? Dan kunt u altijd even contact met ons opnemen.
Bij deze overzichten moeten overigens alle bij en afschrijvingen zichtbaar zijn. Er mogen geen doorhalingen gedaan worden.
De bank vind het niet interessant waar u uw geld aan uitgeeft. Maar wil door een inzage in de bankafschriften zien of er geen financiële problemen zijn. Ze letten er hierbij bijvoorbeeld op of uw deurwaarders of incassobureaus op uw bankafschrift heeft, of dat u veelvuldig gebruik maakt van minileningen.
Voor welke periode wij bankafschriften van u nodig hebben vermelden wij in de begeleidende mail of brief als wij de offerte aan u toezenden.
Omdat er meestal gebruik gemaakt wordt van internetbankieren sturen wij met iedere offerte een uitleg mee hoe u, bij uw bank, het best een bankafschrift kunt downloaden. Deze handleiding is zeer functioneel. Als u nog vragen heeft kunt u ons uiteraard ook altijd even bellen. Wij helpen u graag verder.


Overige documenten voor een lening

Daarnaast zijn er nog documenten die in bepaalde situaties nodig zijn. Als u een lening heeft die ingelost dient te worden dan hebben wij een overzicht nodig waaruit blijkt wat op dit moment het uitstaande saldo is. Indien wij extra documenten nodig hebben vermelden wij dit in de mail die wij naar u toezenden bij de offerte. Hierin staat duidelijk aangegeven wat wij minimaal van u nodig hebben.