Documenten aanleveren Defam

Documenten aanleveren voor uw offerte van Defam

Is de voordeligste offerte een offerte bij Defam? Defam is al jaren een voordelige aanbieder op het gebied van geld lenen. Defam is een dochteronderneming van de ABN Amro. Uw voordeel is dat u bij Defam voordeliger uw financiering kunt afsluiten dan rechtstreeks bij ABN Amro.
Wij geven u graag meer duidelijkheid over wat u moet aanleveren om uw dossier af te laten handelen.
In de mail die u van ons ontvangen heeft, heeft u kunnen lezen welke documenten wij van u nodig hebben. Om het te verduidelijken geven wij op deze pagina nog wat extra uitleg over wat er door ons ontvangen moet worden om uw dossier zo spoedig mogelijk af te kunnen wikkelen.

Legitimatiebewijs aanleveren voor uw Defam krediet

Defam accepteert zowel het paspoort, de identiteitskaart als het rijbewijs als geldig legitimatiebewijs.
Even de bijzonderheden op een rij:

 • Bij het paspoort is het voldoende om alleen de voorkant van de ‘harde kaart’ in het paspoort te kopiëren
 • Bij zowel het rijbewijs als de identiteitskaart moet u de voor- en achterzijde aanleveren

Loonstrook of inkomen specificatie aanleveren voor uw Defam Krediet

Om u een krediet te kunnen verstrekken moet er natuurlijk bepaald kunnen worden wat uw inkomen is. Dit doet Defam door uw loonstrook te beoordelen.
Het is daarom belangrijk om een goed leesbare en volledige loonstrook aan te leveren.

 • De aan te leveren loonstrook mag niet ouder zijn dan 2 maanden
 • Uitkeringsspecificatie niet ouder dan 1 jaar
 • Als u tijdens de looptijd van de lening met pensioen gaat, ontvangt Defam ook graag een pensioenoverzicht, deze kunt u vinden op mijnpensioenoverzicht.nl. U kunt dan de samenvatting downloaden.

Bankafschrift aanleveren

Defam accepteert alleen een bankafschrift gedownload in PDF formaat. Hiervoor is het nodig dat u Adobe heeft geïnstalleerd. Belangrijke aandachtsgebieden bij het bankafschrift:

 • Uw IBAN-rekeningnummer moet zichtbaar zijn op het bankafschrift
 • Uw naam, adres en woonplaats moeten zichtbaar zijn
 • de bijschrijving van uw inkomen moet zichtbaar zijn
 • Als u woonlasten heeft, moeten ook deze zichtbaar zijn op het gedownloade bankafschrift

Let ook op:

 • Het bankafschrift gaat over minimaal 2 weken aaneengesloten
 • Het bankafschrift mag niet ouder zijn dan 2 maanden
 • U mag geen gegevens doorhalen op het bankafschrift. Alle gegevens moeten dus gewoon leesbaar zijn.

Lening(en) oversluiten?

Een lening oversluiten kan u natuurlijk veel voordelen opleveren. Heeft u al lening(en) lopen, en wilt u deze oversluiten met uw nieuwe lening bij Defam? Dan ontvangt Defam graag nog een afschrift van uw lopende krediet. Hierbij moet u aandacht hebben voor het volgende:

 • Het afschrift mag niet ouder zijn dan 2 maanden
 • Uw naam, het contractnummer van de lening en het openstaande saldo moet zichtbaar zijn
 • Bij een creditcard moet er ook een duidelijk leesbare kopie van de creditcard worden meegezonden

Overige situaties

Bovenstaande gegevens zijn echt de standaard gegevens die nodig zijn.

 • Bent u gescheiden? Als u korter dan vijf jaar terug gescheiden bent hebben wij een kopie nodig van uw echtscheidingsconvenant. Heeft u kinderen? Dan ook het ouderschapsplan graag aanleveren voor een snelle verwerking

Zodra er wijzigingen zijn in het acceptatieproces, of als wij merken dat er documenten niet meer, of juist extra opgevraagd worden, zullen wij dit hier verder aanvullen.