aflossingen op consumptief krediet

Uitstaande schulden dalen

Het CBS is gister met cijfers gekomen over de schulden. Dit betrof overigens het cijfer van de schulden voor hypotheek, en niet die van de doorlopende kredieten of de persoonlijke leningen. De uitstaande schulden dalen snel. Er is in het eerste kwartaal van 2014 maar liefst 1,8 miljard ingelost op het uitstaande saldo van de hypotheken.

Verschillende redenen voor daling schulden.

Het CBS gaf een drietal verschillende redenen voor de daling van de totale hypotheekschuld. De eerste reden is de lage rente op het spaargeld. Waar het in het verleden meer op kon leveren om je geld op de bank te laten staan, levert het nu veel meer op om je hypotheek in te lossen. Het nadeel is dan wel weer dat uw liquide middelen dalen. Veelal zal er dus alleen met spaargeld ingelost worden als het geld echt “over” is.
(meer…)