geld lenen voor vakantie

We hebben het op de website al regelmatig gehad over de verschillen tussen mensen met een koopwoning of met een huurwoning als het gaat om geld lenen. We hebben aangegeven dat mensen met een koopwoning voordeliger geld lenen dan mensen met een huurwoning. Mensen met een koopwoning kunnen namelijk een WOZ krediet afsluiten waardoor zijn 0,2% rentekorting kunnen krijgen op het doorlopend krediet. De laatste cijfers hebben volgens het PBL aangegeven dat de huurders het de laatste jaren veel lastiger hebben dan de mensen met een koopwoning. Het ‘betaalrisico’ is bij consumenten met een huurwoning verdubbeld.

Wat is er dan aan de hand?

Om het te verduidelijken nog even wat extra uitleg. De afkorting PBL staat voor het Planbureau voor de Leefomgeving. Met het betaalrisico bedoelen zij het risico dat men de huur of hypotheeklasten niet meer kan betalen.
Bij mensen met een koopwoning schommelt dit percentage al jaren rond de 3%. Bij mensen met een huurwoning is dit percentage echter verhoogd van 5% in 2002 naar maar liefst 13% in 2012. Dat is meer dan een verdubbeling. Het PBL geeft ook aan dat consumenten niet alleen maar last hebben van de woonlasten, maar ook van de betalingen aan de zorgverzekeraars en andere grote uitgaven.
(meer…)